Processos selecció de personal


Procés selectiu per a la cobertura mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'arxiver/a

Presentació sol·licituds del 2 al 29 de juliol de 2020

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició lliure.

Titulació

 • Llicenciatura o grau en gestió documental i arxivística, comunicació, història, humanitats o d´altres que habilitin per a l´exercici de les funcions del lloc de treball, segons la normativa vigent.

Tipus de personal

 • Personal funcionari.

Observacions

Nou termini de presentació de sol.licituds:

 • Del 30 d'octubre de 2020 al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de caporal mitjançant promoció interna

Termini per  presentació de  sol.licituds de l'11 de juny al 9 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició mitjançant promoció interna

Titulació

 • Graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic/a de cicles formatius de grau mitjà o un altre d'equivalent.

Tipus de personal

 • Personal funcionari.

Observacions

 

Procés selectiu de cinc places d'agent de policia local

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició lliure.

Titulació

 • Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superi

Tipus de personal

 • Funcionari/ària

Observacions

AVIS IMPORTANT:

Entrevistes prova psicotècnica

Dia: 5/11/2020

Lloc: Can Pons (Camí de Can Pons, 21-27, 08339 Vilassar de Dalt)

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de peó/na especialista de neteja viària

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició
Titulació
 • Certificat d'escolaritat, o altre equivalent o superior
Tipus de personal
 • Personal laboral
Observacions
NOTA INFORMATIVA

IMPORTANT!!!!!

DATES DE LES PROVES

30 de juny  de 2020 convocatòria entrevista.

Hora: 9.00 hores

Lloc: Edifici de Can Robinat  (Camí de Mataró, 10) 08339 Vilassar de Dalt.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de peó/na del servei de neteja viària

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició

Titulació

 • Certificat d'escolaritat, o altre equivalent o superior

Tipus de personal

 • Personal laboral

Observacions

NOTA INFORMATIVA

IMPORTANT!!!!

DATES DE LES PROVES:

30 de juny de 2020,  convocatòria entrevista

Hora 9:00 

Lloc  Can Robinat (Camí de Mataró , 10 08339 Vilassar de Dalt).

Procés selectiu una plaça tècnic/a d'obra pública TOP

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició lliure.

Titulació

 • Tècnic/a de Grau Mig, Enginyeria Tècnica d'Obra Pública, Arquitectura Tècnica, Enginyeria o titulació equivalent o superior

Tipus de personal

 • Personal funcionari de carrera

Observacions

NOTA INFORMATIVA:

Suspensió terminis processos selectius 

Procés selectiu per la cobertura de dues places d'Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d'una borsa de treball

 • Sistema de selecció: Concurs-oposició lliure.
 • Titulació: Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o sup.
 • Tipus de personal: Personal funcionari
 • NOTA INFORMATIVA:

  Es convoca als aspirants per a la realització del sisè exercici de la fase d'oposició: Proves Mèdiques, el dia 16 de desembre de 2019. 

  Lloc: Prevencontrol. Ronda de Sant Pere, 19-21, 7e 6ª 08010 de Barcelona.

  Fase de concurs: Obertura període presentació de mèrits.

  Es recorda que la data límit d'obtenció dels requisits i dels mèrits és el darrer dia de presentació de sol.licituds.

  Tramitació electrònica

Procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de Tresorer/a de l'escala habilitat nacional de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilassar Dalt.

 • Sistema de selecció: Concurs d'accés lliure.
 • Titulació: Posseir alguna de les titulacions especificades al punt c) de la base 3a. Condicions d'admissió dels aspirants.
 • Tipus de personal: Funcionari interí.
 • Observacions

   Es convoca a les persones aspirants admeses no exemptes de la prova de català, el dia 11 de juliol de 2019 a les 10.00 hores per a la realització de la prova, aportant el DNI. a l’Edifici Can Pons (Camí de Can Pons, 21-27 08339 Vilassar de Dalt).

Edicte: publicació BOPB bases reguladores del procés selectiu per la cobertura de 6 places d'auxiliar de gestió administrativa de la plantilla de personal funcionari i constitució d'una borsa de treball.

 • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

 • Titulació: Estar en possessió del títol d´ESO, graduat escolar, formació professional de primer grau, o titulació equivalent, o qualsevol altre de nivell superior o estar en condicions d´obtenir-lo.

 • Tipus de personal: Personal Funcionari de carrera.

 • Observacions

  L'últim dia per a presentar els mèrits serà el 16 de juliol de 2019.

Selecció d'un/a administratiu/va de suport a la dinamització del comerç i turisme - contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil.

 • Sistema de selecció: Màxima urgència
 • Titulació: Cicle Formatiu de Grau Mitjà àrea Administració o Certificat de Professionalitat en àrea Administrativa.
 • Tipus de personal: Personal laboral en pràctiques.
 • Data fi de presentació d'instàncies: 26 d'octubre de 2018

Creació d'una borsa d'educadores o educadors per a l'Escola Bressol municipal i una borsa de monitores o monitors de menjador

 • Sistema de selecció: Concurs lliure.
 • Tipus de personal: Personal interí.
 • Observacions
 • Borsa d'educadors: Tècnica o tècnic superior en educació infantil o equivalent, mestra amb l'especialització en educació infantil, el grau universitari en educació infantil, o la doble titulació de grau d'Educació Infantil i Educació Primària.
 • Borsa de monitors: Estar en possessió del Carnet de Monitor de lleure i de manipulador d'aliments.
 • Data fi de presentació d'instàncies: 28 de novembre de 2018
 • Tramitació electrònica: https://seuelectronica.vilassardedalt.cat/OAC/CdS.html

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-10-2020 12:19