Ordenances fiscals i preus públics


Títol Document Url
001-2020 Impost sobre vehicles de tracció mecànica001-2020 Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
001-2019 Impost sobre vehicles de tracció mecànica001-2020 Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
002-2020 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres002-2020 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Enllaç
003-2020 Impost sobre béns immobles003-2020 Impost sobre béns immobles Enllaç
004-2020 Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana004-2020 Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana Enllaç
005-2020 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme005-2020 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme Enllaç
006-2020 Taxa expedició Documents Administratius006-2020 Taxa expedició Documents Administratius Enllaç
007-2020 Taxa per la prestació serveis intervenció i activitats007-2020 Taxa per la prestació serveis intervenció i activitats Enllaç
008-2020 Taxa recollida Escombraries008-2020 Taxa recollida Escombraries Enllaç
009-2020 Taxa Connexió Xarxa Serveis Públics009-2020 Taxa Connexió Xarxa Serveis Públics Enllaç
010-2020 Generals de Contribucions Especials010-2020 Generals de Contribucions Especials Enllaç
012-2020 Taxa per retirada de Vehicles012-2020 Taxa per retirada de Vehicles Enllaç
013-2020 Taxa Llar d'Infants013-2020 Taxa Llar d'Infants Enllaç
014-2020 Taxa ocupació Subsòl, sòl i volada014-2020 Taxa ocupació Subsòl, sòl i volada Enllaç
015-2020 Taxa OVP taules, cadires i altres instal·lacions015-2020 Taxa OVP taules, cadires i altres instal·lacions Enllaç
016-2020 Taxa per entrades, guals i reserves016-2020 Taxa per entrades, guals i reserves Enllaç
017-2020 Preu públic Servei Psicopedagògic Municipal017-2020 Preu públic Servei Psicopedagògic Municipal Enllaç
018-2020 Taxa OVP Mercat Setmanal018-2020 Taxa OVP Mercat Setmanal Enllaç
019-2020 Taxa OVP Materials construcció, tanques i contenidors019-2020 Taxa OVP Materials construcció, tanques i contenidors Enllaç
021-2020 Taxa pel subministrament d'aigua021-2020 Taxa pel subministrament d'aigua Enllaç
022-2020 Impost sobre activitats econòmiques022-2020 Impost sobre activitats econòmiques Enllaç
023-2020 Taxa Serveis Cementiri023-2020 Taxa Serveis Cementiri Enllaç
024-2020 Taxa Aprofitament per Empreses Explotadores024-2020 Taxa Aprofitament per Empreses Explotadores Enllaç
025-2020 Taxa Estacionament Zona Blava025-2020 Taxa Estacionament Zona Blava Enllaç
026-2020 Taxa serveis Animals domèstics026-2020 Taxa serveis Animals domèstics Enllaç
027-2020 Taxa per l'Assistència Centre Obert027-2020 Taxa per l'Assistència Centre Obert Enllaç
029-2020 Servei Atenció Domiciliària029-2020 Servei Atenció Domiciliària Enllaç
030-2020 General de Preus Públics030-2020 General de Preus Públics Enllaç
031-2020 Preu públic Publicitat Emissora031-2020 Preu públic Publicitat Emissora Enllaç
032-2020 Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions032-2020 Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions Enllaç
033-2020 Taxa Clavegueram033-2020 Taxa Clavegueram Enllaç
034-2020 Taxa per serveis especials de vigilància034-2020 Taxa per serveis especials de vigilància Enllaç
035-2020 Taxa per la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif035-2020 Taxa per la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif Enllaç
036-2020 Preu Públic Aules de Cultura036-2020 Preu Públic Aules de Cultura Enllaç
037-2020 Preu Públic SEM Can Banús037-2020 Preu Públic SEM Can Banús Enllaç
038-2020 Preu públic Preus Festa Major038-2020 Preu públic Preus Festa Major Enllaç
039-2020 Preu públic visites guiades039-2020 Preu públic visites guiades Enllaç
040-2020 Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart040-2020 Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart Enllaç
041-2020 Taxa verificació habitatge buit041-2020 Taxa verificació habitatge buit Enllaç
Annex Carrerer 2020 TaxesAnnex Carrerer 2020 Taxes Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-01-2020 13:20