Codi ètic de conducta

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix en l’article 55.3 l’obligació dels ens locals d’aprovar un codi de conducta dels seus alts càrrecs. 

En el marc de la Xarxa de Governs Transparents, en què participa l’Associació Catalana de Municipis i Comarques juntament amb la Generalitat de Catalunya, les 4 Diputacions, el Consorci AOC, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i la FMC, s’ha elaborat de forma consensuada un Model-tipus de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals, per facilitar als ens que integren l’administració local el compliment de la Llei de Transparència. 

El codi de conducta estableix el conjunt de principis ètics i de bon govern, i les normes de conducta que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

El codi va ser aprovat en la sessió plenària del mes de setmebre del 2021.

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-02-2022 14:05