Participació i Entitats


La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 29.1: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt, en aquest sentit, com a expressió del govern democràtic més proper al ciutadà, té l'aspiració d'impulsar la participació dels vilassarencs i vilassarenques en la vida quotidiana col·lectiva per aconseguir més identificació amb la nostra vila i amb la democràcia. Per això, promou la participació ciutadana tant en la presa de decisions com en la vida pública i social de la vila. Ja s'han impulsat diversos processos de participació com el del Pla d'acció cultural, el de l'Estudi de mobilitat o els Pressupostos participatius. 

D'altra banda, Vilassar compta amb el Registre Municipal d’Entitats, una eina emprada per l’Ajuntament per disposar d’informació actualitzada del teixit associatiu de la vila i poder afavorir-ne així l’associacionisme i la participació a la vila.

Què fem?

  • Promoure la participació de la ciutadania de Vilassar de Dalt creant espais que facilitin la participació.
  • Promoure i reforçar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu de Vilassar de Dalt com a instrument d'organització de la ciutadania, tant a nivell territorial com sectorial, en la participació d'assumptes i activitats municipals.
  • Vetllar pel desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana i el funcionament dels òrgans i mecanismes de participació que aquest defineix, com els consells municipals de participació o els diferents processos de participació que es porten a terme al municipi.
  • Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania amb el govern local a l'hora de prendre decisions.
  • Enriquir el debat ampliant la participació i fomentar el consens en la presa de decisions en els projectes i accions municipals.


Consells de Participació Ciutadana

Regidories relacionades

Dades

Adreça C/ Camí de Mataró, 10, 1r pis. 08339 Vilassar de Dalt

Telèfon 93.753.98.00

Correu electrònic participa@vilassardedalt.cat