Ordenances fiscals i preus públics 2024


Títol Document Url
000-2024 Ordenança general de gestió inspecció i recaptació000-2024 Ordenança general de gestió inspecció i recaptació Enllaç
001-2024 Impost sobre vehicles de tracció mecànica001-2024 Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
002-2024 Impost sobre Construccions installacions i obres002-2024 Impost sobre Construccions installacions i obres Enllaç
003-2024 Impost sobre béns immobles003-2024 Impost sobre béns immobles Enllaç
004-2024 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana004-2024 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Enllaç
005-2024 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme005-2024 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme Enllaç
006-2024 Taxa expedició Documents Administratius006-2024 Taxa expedició Documents Administratius Enllaç
007-2024 Taxa per la prestació serveis intervencio activitats007-2024 Taxa per la prestació serveis intervencio activitats Enllaç
008-2024 Taxa recollida Escombraries008-2024 Taxa recollida Escombraries Enllaç
010-2024 Generals de Contribucions Especials010-2024 Generals de Contribucions Especials Enllaç
011-2024 Recàrrec IBI habitatges desocupats011-2024 Recàrrec IBI habitatges desocupats Enllaç
012-2024 Taxa per retirada de vehicles012-2024 Taxa per retirada de vehicles Enllaç
013-2023 Taxa Escola Bressol013-2023 Taxa Escola Bressol Enllaç
014-2024 Taxa ocupació Subsòl sòl i volada014-2024 Taxa ocupació Subsòl sòl i volada Enllaç
015-2024 Taxa OVP taules cadires i altres instal·lacions015-2024 Taxa OVP taules cadires i altres instal·lacions Enllaç
016-2024 Taxa per entrades, guals i reserves016-2024 Taxa per entrades, guals i reserves Enllaç
017-2024 Preu públic Preus servei Psicopedagògic Municipal017-2024 Preu públic Preus Servei Psicopedagògic Municipal Enllaç
018-2024 Taxa OVP Mercat Setmanal018-2024 Taxa OVP Mercat Setmanal Enllaç
019-2024 Taxa OVP Materials construcció tanques contenidors019-2024 Taxa OVP Materials construcció tanques contenidors Enllaç
022-2024 Impost sobre activitats econòmiques022-2024 Impost sobre activitats econòmiques Enllaç
023-2024 Taxa Serveis Cementiri023-2024 Taxa Serveis Cementiri Enllaç
024-2024 Taxa aprofitament per empreses explotadores024-2024 Taxa aprofitament per empreses explotadores Enllaç
025-2024 Taxa Estacionament Zona Blava025-2024 Taxa Estacionament Zona Blava Enllaç
026-2024 Taxa serveis animals domèstics026-2024 Taxa serveis animals domèstics Enllaç
027-2024 Taxa per assistència al Centre Obert027-2024 Taxa per assistència al Centre Obert Enllaç
029-2024 Servei Atenció Domiciliària029-2024 Servei Atenció Domiciliària Enllaç
030-2024 General de Preus Públics030-2024 General de Preus Públics Enllaç
031-2024 Preu públic Publicitat Emissora031-2024 Preu públic Publicitat Emissora Enllaç
032-2024 Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions032-2024 Preu públic publicitat butlletí municipal i altres publicacions Enllaç
034-2024 Taxa per serveis especials de vigilància034-2024 Taxa per serveis especials de vigilància Enllaç
035-2024 Taxa pe la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif035-2024 Taxa pe la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif Enllaç
036-2024 Preu Públic Aules de Cultura036-2024 Preu Públic Aules de Cultura Enllaç
037-2024 Preu Públic SEM Can Banús037-2024 Preu Públic SEM Can Banús Enllaç
038-2024 Preu públic Preus festa Major038-2024 Preu públic Preus festa Major Enllaç
040-2024 Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart040-2024 Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart Enllaç
041-2024 Taxa verificació habitatge buit041-2024 Taxa verificació habitatge buit Enllaç
042-2024 Ordenança PPPNT Abastament aigua i clavegueram042-2024 Ordenança PPPNT Abastament aigua i clavegueram Enllaç
Annex Carrerer 2024 TaxesAnnex Carrerer 2024 Taxes Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-01-2024 12:14