Incidències a la Via Pública

Comunicació d'incidències a l'espai públic

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt té disposició de la ciutadania un canal de comunicació, àgil i eficaç, a través del qual es poden posar en coneixement del consistori les incidències que es puguin produir a l'espai públic. La comunicació s'ha de fer a través d'una aplicació disponible tant per a telèfons amb el sistema operatiu Android com per a iPhone.

Aquesta eina serveix, d’una banda, per millorar l'eficàcia de la detecció i gestió de les incidències, i de l'altre, per donar a conèixer a la ciutadania les actuacions i treballs que s'estan fent a la via pública.

El sistema permetrà canalitzar, gestionar i agilitzar la resolució del conjunt de petites incidències relatives a les següents tipologies:

 •  Paviment (desperfectes en calçada o voreres)
 •  Mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, jocs infantils, ... )
 •  Enllumenat públic (fanal trencat, lluminària que no funciona, ...)
 •  Serveis (pal companyia, xarxa deficient, ...)
 •  Senyalització vària (senyal vertical trencada o caiguda, ... pintura viària esborrada, ...)
 •  Jardineria (arbre en mal estat, branca caiguda, ...  )
 •  Abocaments (residus en sòl públic)
 •  Neteja viària (brutícia acumulada, ...)
 •  Recollida residus (contenidor trencat, ple, ...)

El ciutadà que utilitzi aquest mitjà per comunicar-se amb l’ajuntament pot veure, des de l’aplicatiu, l’estat de les seves incidències podent-se comunicar en qualsevol moment amb l’ajuntament i saber com es resol la incidència. Així mateix, també podrà visualitzar sobre mapa la ubicació tant de les seves incidències com de les comunicades per altres usuaris o pel propi ajuntament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Funcionament de l'aplicació

iOS (Apple)

Descarregat l'aplicació per iOS Descarregat l'aplicació per Android

Instal·lació mòbil:

 1.  Descarregar l’aplicació fent clic al botó “DESCARREGAR APLICACIÓ”.
 2.  Instal·lar l’aplicació en el seu dispositiu mòbil.
 3.  Registre de l’usuari. Introduir correu electrònic i enviar.
 4.  Rebrà un correu amb el nom d’usuari i la contrasenya per poder accedir.
 5.  Fer clic a la icona attend, en el seu dispositiu i introduir l’usuari i contrasenya.

Ús de l’aplicació:

El procés de creació de la incidència, un cop instal·lada l’aplicació, només requereix els següents passos:

 • Assumpte: breu text fent referència a la incidència i la ubicació
 • Tipologia: seleccionar dins menú desplegable
 • Imatge: afegir imatge (feta al moment o feta amb anterioritat)
 • Ubicació: automàtica en cas d’afegir imatge (requereix activar geolocalització)
 • Comentaris: si s’escau
 • Finalment prémer el botó “Enviar”
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-11-2023 14:39