Espai Públic i Mobilitat

La regidoria d’Espai públic i mobilitat supervisa les activitats relacionades amb la gestió de la via pública, edificis municipals i festivitats i esdeveniments oberts al públic. També lidera el disseny de les polítiques de mobilitat i actualment coordina la redacció del nou Pla de mobilitat de Vilassar. 

Competències de la regidoria

  • Política d´habitatge i projectes de millora i recuperació de l´espai públic.
  • Desplegament del Pla d´accessibilitat. Desplegament del Pla de Mobilitat. Ordenació del trànsit i l´estacionament.
  • Planificació de la senyalètica urbana i forestal.
  • Definició i desplegament del Pla director d´equipaments. Delimitació de funcions i usos socials dels diferents equipaments públics, particularment: Casal Piferrer, Estrella, Can Rafart.
  • Implementació dels Plans d´Accessibilitat, Seguretat Viària i Mobilitat, de manera que s´ordeni i es pacifiqui la mobilitat rodada a favor de la mobilitat tova (en bicicleta i a peu) i es tingui una especial cura per  la mobilitat dels vianants i la seva seguretat. Eliminació progressiva (planificada i calendaritzada) de barreres arquitectòniques en l´espai i els equipaments públics.
  • Conversió de carrers en direcció única per generar nous cordons d´aparcament públic (Ignasi de Bufalà i Vidal i Barraquer), alliberant desenes d´aparcaments en bateria i garantint l´accessibilitat al comerç de proximitat i als veïnats de Can Salvet i El Pi.
  • Creació de nous aparcaments estratègicament situats. Can Jaumetó (espai de servei a Can Salvet i el Casc Antic) i can Pere Català (pròxim als àmbits de Can Banús i Can Roura); optimització d´aparcaments existents.
  • Revitalització i planificació de restauracions del Casc Antic, en tant que referent patrimonial i receptacle de bona part dels punts d´interès per al visitant.
  • Foment de les rehabilitacions privades i estudi de les mesures d´incentivació de restauració de façanes. Protocol·litzar el control de l´aparició d´elements a les façanes: colors de pintats i tractaments exteriors; garantir la protecció d´elements arquitectònics de carrer.

C/. Camí de Mataró, 10. Primer pis. 08339 - Vilassar de Dalt

93 753 98 00 (Ext. 3)

Visites concertades

Responsable polític

Informació relacionada

Mapa