Ple del mes de febrer 2021

Caràcter: Ordinària.

Data: 25 de febrer de 2021

Hora: 20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

 

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 20 de gener de 2021 i de la sessió ordinària de 28 de gener de 2021.

2.- Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS 2021-2026).

3.- Modificació inventari de béns de l'Ajuntament i Museu-Arxiu 31/12/2020.

4.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de Subvencions.

5.- Subvenció extraordinària finalista per al festival Revela'T 2021.

6.- Problemàtica generada pel canvi de parades i horaris dels autobusos.

7.- Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

8.- Moció de suport a l’amnistia.

9.- Moció de suport a Pablo Hasél

10.- Donar compte de la relació de Decrets del mes de gener 2021.

11.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 20 de gener de 2021 i de la sessió ordinària de 28 de gener de 2021.

S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2.- Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS 2021-2026).

L'Estudi s'aprova inicialment amb 9 vots a favor (ARA, CUP, PSC) i 4 abstencions (Junts i Regidor no adscrit).

3.- Modificació inventari de béns de l'Ajuntament i Museu-Arxiu 31/12/2020.

S'aprova el punt amb 9 vots a favor (ARA, CUP i PSC), 3 abstencions (Junts) i un vot en contra (Regidor no adscrit).

4.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de Subvencions.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els regidors i regidores.

5.- Subvenció extraordinària finalista per al festival Revela'T 2021.

El ple aprova el punt amb 9 vots a favor (ARA, CUP i PSC) 3 abstencions (Junts) i un vot en contra del Regidor no adscrit.

6.- Problemàtica generada pel canvi de parades i horaris dels autobusos.

S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

7.- Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els regidors i regidores del ple.

8.- Moció de suport a l’amnistia.

S'aprova la moció amb 11 vots a favor (ARA, Junts, CUP i el Regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC).

9.- Moció de suport a Pablo Hasél

La moció s'aprova amb 11 vots a favor (ARA, Junts, CUP i el Regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC).

10.- Donar compte de la relació de Decrets del mes de gener 2021.

11.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

El Ple del mes de febrer ha servit, entre d'altres, per aprovar l'Estudi de Mobilitat Sostenible de Vilassar de Dalt -9 vots a favor (ARA, CUP, PSC) i 4 abstencions (Junts i Regidor no adscrit)-. Un estudi que s’ha acompanyat i complementat per un Procés Participatiu i un assessorament tècnic de les propostes ciutadanes i una revisió posterior dels documents en clau de gènere. La seva elaboració també ha estat seguida per una Comissió amb representació dels diferents col·lectius, així com de regidors i tècnics municipals, amb l’objectiu de validar el treball realitzat a cada una de les fases i pel Consell de Mobilitat i Seguretat local.

Un altres dels punts destacats del ple de febrer ha estat l'aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de Subvencions que regula les condicions de concessió de subvencions directes per un import superior als 10.000 € mitjançant conveni. L'Ordenança s'ha aprovat inicialment per unanimitat de tots els regidors i regidores. En aquest sentit també s'ha aprovat la subvenció extraordinària finalista per al festival Revela'T 2021 dotada amb 40.000€ (9 vots a favor (ARA, CUP i PSC) 3 abstencions (Junts) i un vot en contra del Regidor no adscrit.

Novament s'ha aprovat l'inventari de béns de l'Ajuntament i Museu-Arxiu 31/12/2020.

La resta de punts han servit per tractar la problemàtica generada pel canvi de parades i horaris dels autobusos, per donar suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, per donar suport a l’amnistia i, per últim, s'ha aprovat la moció de recolzament a Pablo Hasél.

 

 

 

Vídeos

Ple ordinari del mes de febrer del 2021

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 12:40