Ple del mes de desembre 2022

Caràcter: Ordinària

Data: 20 de desembre de 2022 

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2022.

2.- Aprovació del conveni de subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta amb ATLL, aplicable al municipi de Vilassar de Dalt.

3.- Aprovació del calendari de sessions de 2023, fins a la celebració de les eleccions municipals.

4.- Aprovació del Pla Local de Joventut 2023-2026.

5.- Moció per impulsar un fons extraordinari sobre l’energia per a ajuntaments i entitats públiques.

6.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de novembre de 2022.

7.- Precs i preguntes.

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2022.

L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació del conveni de subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta amb ATLL, aplicable al municipi de Vilassar de Dalt.

S'aprova el conveni de subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta amb Aigües Ter Llobregat, aplicable al municipi de Vilassar de Dalt. Un punt de tràmit després de l'assumpció de la gestió de l'aigua i clavegueram per part de l'Ajuntament.

Queda aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP, el PSC i el regidor no adscrit, i els vots en contra de Junts per Vilassar.

3.- Aprovació del calendari de sessions de 2023, fins a la celebració de les eleccions municipals.

S'aprova el calendari de sessions pel 2023 per unanimitat.

4.- Aprovació del Pla Local de Joventut 2023-2026.

Es presenta i s'aprova el Pla Local de Joventut 2023-2026, amb els vots a favor d'ARA Vilassar, les abstencions de la CUP i el PSC i els vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

5.- Moció per impulsar un fons extraordinari sobre l’energia per a ajuntaments i entitats públiques.

El grup de Junts i el regidor no adscrit han presentat una moció conjunta per impulsar un fons extraordinari sobre l’energia per a ajuntaments i entitats públiques i garantir, així, l’accés de tota la ciutadania a l’energia elèctrica.

La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, de Junts per Vilassar, de la CUP i el regidor no adscrit, i el vot en contra del PSC.

6.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de novembre de 2022.

7.- Precs i preguntes.

 

Resum de ple

El darrer ple del 2022 ha començat, com és habitual, amb l'aprovació de l'acta de la sessió del mes de novembre, una aprovació que s'ha fet per unanimitat.

El primer punt a tractar ha estat el conveni de subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta amb Aigües Ter Llobregat, aplicable al municipi de Vilassar de Dalt. Un punt de tràmit després de l'assumpció de la gestió de l'aigua i clavegueram per part de l'Ajuntament. El punt ha estat aprovat gràcies als vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP, el PSC i el regior no adscrit. D'altra banda, Junts per Vilassar ha votat en contra al·legant la manca de gerent que actualment té l'empresa Vilassar de Dalt Aigües-ViDA i que, de moment, assumirà el càrrec el regidor d'Hisenda.

Tot seguit s'ha fet l'aprovació del calendari de sessions de Plens municipals i Juntes de govern local per l'any 2023 i fins a la celebració de les eleccions municipals, el mes de maig.

La sessió d'aquest mes també ha servit per aprovar el Pla Local de Joventut 2023-2026, un instrument de planificació estratègica i definició de polítiques públiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. El Pla Local de Joventut, engloba persones des dels 12 als 35 anys, i permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i dirigir les polítiques locals en matèria de joventut. Impulsa polítiques integrals de joventut per assolir els objectius generals del Pla Nacional de Joventut i, a la vegada, permet optar a les subvencions de la Direcció General de la Generalitat de Catalunya. El document ha estat aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, les abstencions de la CUP i el PSC i els vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit. 

La darrera moció d'aquest Ple l'ha posat sobre la taula el grup de Junts i el regidor no adscrit per impulsar un fons extraordinari sobre l’energia per a ajuntaments i entitats públiques. Una moció a través de la qual insten al Govern espanyol a implementar mesures urgents sobre aquest greuge energètic, com ara crear un fons extraordinari destinat als ajuntaments, a ens públics municipals per a fer front a l’increment de la despesa elèctrica, tant de les administracions municipals com de la xarxa elèctrica municipal pública. I garantir així, l’accés de tota la ciutadania a l’energia elèctrica, tal com marca la Llei 24/2015, com a dret fonamental.

Amb els precs i preguntes s'ha tancat la darrera sessió plenària d'aquest any 2022.

 

 

 

Vídeos

Ple ordinari de 20 de desembre de 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2022 21:36