Ple del mes d'abril 2012

Caràcter: Ordinària.
Data: 26 d´abril de 2012.
Hora: 20h.
Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2012.
2. Ratificació del Decret número 394 de data 13 d´abril de 2012, d´informe favorable de la revisió de tarifes de SOREA, proposada per l´Ajuntament, amb la incorporació dels conceptes de finançament de les obres de la xarxa contraincendis de la zona industrial i conservació de comptadors.
3. Aprovació de les conclusions de la Comissió especial sobre l´edició d´un llibre del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.
4. Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per Imprimeix SL contra el requeriment de devolució d´imports cobrats indegudament.
5. Modificació de la designació del representant del grup municipal del PP en diversos consells sectorials.
6. Moció d´ERC en suport al moviment “Diem prou” que aposta per pagar els impostos a l´Agència Catalana en comptes d´Hisenda.
7. Moció de CIU per a l´adhesió a la proposició de llei “Defensen l´escola en català” i de reconeixement a “Som escola”.
8. Moció de CIU d´aprovació inicial d´una nova Ordenança de les bases generals de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
9. Moció d´OXV i CEV, en representació de Formacions Independents del Maresme, ren relació a les participacions preferents.
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2012.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Ratificació del Decret número 394 de data 13 d´abril de 2012, d´informe favorable de la revisió de tarifes de SOREA, proposada per l´Ajuntament, amb la incorporació dels conceptes de finançament de les obres de la xarxa contraincendis de la zona industrial i conservació de comptadors.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC i PP), 2 vots en contra (CEV) i 3 abstencions (CiU).

3. Aprovació de les conclusions de la Comissió especial sobre l´edició d´un llibre del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

4. Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per Imprimeix SL contra el requeriment de devolució d´imports cobrats indegudament.
Aquest punt s'aprova per unanimitat.  

5. Modificació de la designació del representant del grup municipal del PP en diversos consells sectorials.
S'aprova el punt per consens de tots els grups.

6. Moció d´ERC en suport al moviment “Diem prou” que aposta per pagar els impostos a l´Agència Catalana en comptes d´Hisenda.
La moció queda aprovada per 11 vots a favor (GEVD, CiU, OxV, ERC, CEV i PSC) i 1 vot en contra (PP).

7. Moció de CIU per a l´adhesió a la proposició de llei “Defensen l´escola en català” i de reconeixement a “Som escola”.
S'aprova la moció amb 11 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV) i un vot en contra (PP).  

8. Moció de CIU d´aprovació inicial d´una nova Ordenança de les bases generals de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
Aquesta moció es deixa sobre la taula.

9. Moció d´OXV i CEV, en representació de Formacions Independents del Maresme, en relació a les participacions preferents.
La moció s'aprova per unanimitat.
 
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes

Documents

Acta ple 26 d'abril 2012

Fitxer: ACTA_26_ABRIL_2012.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 44
Mida: 267,72 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2012.

2. Ratificació del Decret número 394 de data 13 d´abril de 2012, d´informe favorable de la revisió de tarifes de SOREA, proposada per l´Ajuntament, amb la incorporació dels conceptes de finançament de les obres de la xarxa contraincendis de la zona industrial i conservació de comptadors.

3. Aprovació de les conclusions de la Comissió especial sobre l´edició d´un llibre del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.

4. Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per Imprimeix SL contra el requeriment de devolució d´imports cobrats indegudament.

5. Modificació de la designació del representant del grup municipal del PP en diversos consells sectorials.

6. Moció d´ERC en suport al moviment “Diem prou” que aposta per pagar els impostos a l´Agència Catalana en comptes d´Hisenda.

7. Moció de CIU per a l´adhesió a la proposició de llei “Defensen l´escola en català” i de reconeixement a “Som escola”.

8. Moció de CIU d´aprovació inicial d´una nova Ordenança de les bases generals de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.

9. Moció d´OXV i CEV, en representació de Formacions Independents del Maresme, en relació a les participacions preferents.

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 11. Precs i preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:08