Ple del mes d'abril 2021

Caràcter: Ordinària

Data: 22 d'abril de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament a través de Radio Vilassar de Dalt.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

 

 

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 25 de març de 2021.

2.- Nomenament de nous membres del Consell de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, del Consell Sectorial de Territori i del Consell d’Ecologia i Medi Ambient.

3.- Modificació de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar l’acord assolit en la Mesa de Negociació del dia 8 d’abril de 2021.

4.- Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d’una llei trans estatal.

5.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de març de 2021.

6.- Precs i preguntes.

 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 25 de març de 2021.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Nomenament de nous membres del Consell de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, del Consell Sectorial de Territori i del Consell d’Ecologia i Medi Ambient.

El nomenament dels nous membres del Consell s'aprova amb 12 vots a favor (ARA, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i una abstenció del regidor no adscrit.

3.- Modificació de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar l’acord assolit en la Mesa de Negociació del dia 8 d’abril de 2021.

S'aprova la modificació per unanimitat de tots els grups.

4.- Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d’una llei trans estatal.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor (ARA, Junts, CUP i Regidor no adscrit) i 2 vots en contra (PSC).

5.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de març de 2021.

6.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

Un cop aprovada l'acta de la sessió anterior, el Ple ordinari del mes d'abril comença amb el nomenament de nous membres per al Consell de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, el Consell Sectorial de Territori i el Consell d’Ecologia i Medi Ambient. Els regidors i regidores acorden amb 12 vots a favor (ARA, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i una abstenció del regidor no adscrit, ampliar els 10 membres previstos en aquests casos amb aquests membres addicionals. Es nomenen com a membres del Consell de Prevenció, Seguretat i Mobilitat a Daniel Bou i Morales, en representació de l’AAVV del carrer Clapés i Conrad Dubé Méndez, en representació de l’AAVV de can Banús. També nomena com a membre del Consell Sectorial de Territori a Carles Catalan López en representació de l’AAVV de can Banús. I nomena com a membre del Consell d’Ecologia i Medi Ambient a la Sra. Teia Ruhí i Planas, en representació de l’Associació de Propietaris de Muntanya. A més a més, Junts per Vilassar proposa el regidor Xavier Garrigós com a membre d'aquest consell.

Per unanimitat de tots els grups, s'aprova la modificació de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar l’acord assolit en la Mesa de Negociació del dia 8 d’abril de 2021. Aquests canvis afecten aspectes com el factor de guàrdia del personal de brigada que actualitza la retribució per al personal que desenvolupi aquesta tasca. En el cas dels cessaments voluntaris s'estableix un mínim de 15 dies de preavís en els casos de personal amb més d'un any d'antiguitat i de 2 dies en el cas de menys antiguitat. Pel que fa als préstecs i bestretes s'incorpora la condició de retornar-los abans de poder-ne sol·licitar de nous i s'agilitzen els tràmits. També s'actualitzen els ajuts d'escolarització pels fills del personal públic i s'incorpora al conveni el concepte d'hores complementàries per ampliacions puntuals de les jornades laborals. 

Per finalitzar, el ple aprova una moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d’una llei trans estatal amb 11 vots a favor dels grups d'ARA, Junts x Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit i 2 vots en contra del PSC.

Vídeos

Ple ordinari del mes d'abril

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 12:43