Ple del mes d'abril de 2014

Caràcter: Ordinària.
Data: 24 d´abril de 2014.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de plens

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2014.
2. Aprovació d´un contracte de descompte sense recurs.
3. Aprovació de la revisió de la retribució a percebre pel concessionari del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.
4. Designació d´un membre de la Comissió de Patrimoni.
5. Adhesió a la commemoració de la Mancomunitat de Catalunya.
6. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
7. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2014.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació d´un contracte de descompte sense recurs.
S'aprova el punt amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC, 3 abstencions de CiU i 2 vots en contra de la CEV.

3. Aprovació de la revisió de la retribució a percebre pel concessionari del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

4. Designació d´un membre de la Comissió de Patrimoni.
Es designa Oriol Arderiu com a nou membre de la Comissió de Patrimoni. S'aprova la moció amb el vot favorable de tots els grups municipals.

5. Adhesió a la commemoració de la Mancomunitat de Catalunya.
S'aprova la moció per unanimitat.

6. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
7. Precs i preguntes.

La regidora del Partit Popular, Laura Julià, no assisteix al plenari per trobar-se indisposada.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2014.

2. Aprovació d´un contracte de descompte sense recurs.

3. Aprovació de la revisió de la retribució a percebre pel concessionari del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.

4. Designació d´un membre de la Comissió de Patrimoni.

5. Adhesió a la commemoració de la Mancomunitat de Catalunya.

6. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
7. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:14