Ple del mes d'abril del 2015

Caràcter: Ordinària.
Data: 23 d´abril de 2015.
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2015.
2. Informe de la defensora del ciutadà.
3. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva del Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt.
4. Modificació puntual de l´ordenança fiscal núm. 8 Taxes per recollida, tractament i eliminació d´escombraries i altres residus urbans.
5. Resolució d´al•legacions presentades pel Grup municipal CEV i aprovació definitiva de la “Dissolució de l´OAL de l´Emissora Municipal de Vilassar de Dalt i adscripció del seu personal a l´Ajuntament”.
6. Resolució d´al•legacions presentades pel Grup municipal CEV i aprovació definitiva de la “Adscripció del personal de l´OAL Museu Arxiu a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt”.
7. Declaració institucional a favor de la gratuïtat de l´autopista C-32 a partir de 2021.
8. Donar compte de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament i de l´OA del Museu
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2015.
S'aprova per unanimitat.

2. Informe de la defensora del ciutadà.
La Defensora del Ciutadà, Xaro Mariscal, exposa l'informe de l'any 2014 al ple on recull totes les atencions que ha gestionat, les que ha pogut resoldre i les que no i on exposa, també, quines àrees tenen més queixes i/o suggeriments. La Defensora ha acabat la seva intervenció deixant clara la seva tasca com l'enllaç entre polítics, tècnics i vilatans per millorar la convivència de tots plegats. A partir d'ara atendrà els dimecres de 9 a 11 del matí a l'Hotel d'Entitats ubicat al Casal Piferrer.

3. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva del Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt.
S'aprova definitivament el Pla de Turisme amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i el regidor no adscrit Cèsar Carmona; 2 abstencions de CiU i 1 vot en contra de la CEV.

4. Modificació puntual de l´ordenança fiscal núm. 8 Taxes per recollida, tractament i eliminació d´escombraries i altres residus urbans. 
S'aprova la modificació de l'ordenança amb 9 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, el regidor no adscrit Cèsar Carmona i CEV, i 2 abstencions de CiU.

5. Resolució d´al•legacions presentades pel Grup municipal CEV i aprovació definitiva de la “Dissolució de l´OAL de l´Emissora Municipal de Vilassar de Dalt i adscripció del seu personal a l´Ajuntament”.
6. Resolució d´al•legacions presentades pel Grup municipal CEV i aprovació definitiva de la “Adscripció del personal de l´OAL Museu Arxiu a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt”.

S'aprova definitivament la dissolució de l´OAL de l´Emissora Municipal i Museu Arxiu i adscripció del seu personal a l'Ajuntament amb 10 vots a favor del GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC, el regidor no adscrit Cèsar Carmona i 1 vot en contra de CEV.

7. Declaració institucional a favor de la gratuïtat de l´autopista C-32 a partir de 2021.
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

8. Donar compte de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament i de l´OA del Museu

*Justifica la seva absència el regidor de CiU, Joaquim Rucabado.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2015.

2. Informe de la defensora del ciutadà.

3. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva del Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt.

4. Modificació puntual de l´ordenança fiscal núm. 8 Taxes per recollida, tractament i eliminació d´escombraries i altres residus urbans.

5. Resolució d´al•legacions presentades pel Grup municipal CEV i aprovació definitiva de la “Dissolució de l´OAL de l´Emissora Municipal de Vilassar de Dalt i adscripció del seu personal a l´Ajuntament”.
6. Resolució d´al•legacions presentades pel Grup municipal CEV i aprovació definitiva de la “Adscripció del personal de l´OAL Museu Arxiu a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt”.

7. Declaració institucional a favor de la gratuïtat de l´autopista C-32 a partir de 2021.

8. Donar compte de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament i de l´OA del Museu

9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:48