Ple del mes de desembre de 2008

Data del ple

22/12/2009

Ordre del dia

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 27 de novembre de 2008.
2. Resoldre les al·legacions presentades a les Ordenances fiscals 2009 i aprovar-les definitivament.
3. Aprovar inicialment el Pressupost per al 2009.
4. Ratificar l´acord del Consell d´Administració de VISERMA Serveis i manteniments, S.L.U.  sobre aprovació de tarifes dels pàrquings de Can Manyer.
5. Aprovar la delegació de competències en matèria de salut pública i el corresponent conveni administratiu de delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme.
6. Aprovar l´adhesió al conveni de col·laboració signat entre l´Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO.
7. Aprovació inicial del Reglament regulador de la segona activitat dels policies locals de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
8. Aprovació del calendari de comissions informatives, plens i juntes de govern local de l´any 2009.
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes

Aprovació dels punts

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 27 de novembre de 2008.
El punt es va aprovar amb 12 vots a favor i 1 en contra de la CEV.

2. Resoldre les al·legacions presentades a les Ordenances fiscals 2009 i aprovar-les definitivament.
El punt va ser aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, ERC, CIU i PSC, 5 en contra d'OXV, CEV i el regidor no adscrit i 1 absetnció del PPC.

3. Aprovar inicialment el Pressupost per al 2009.
El pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l´exercici 2009 és de poc més d'11 milions d'euros. El pressupost inclou les partides dels seus organismes autònoms administratius: Emissora municipal (154.094, €); Museu-Arxiu (137.269 €); la Societat Mercantil de propietat íntegrament municipal Vilassar Serveis i Manteniments SLU (VISERMA) (21.356.249,55 €) i el consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa (217.800 €.)
El pressupost ha disminuit un 13,4% respecte l'any anterior a causa de la situació econòmica actual. El regidor d'Hisenda, Ferran Lorca, el va qualificar de restrictiu, tot i que va puntualitzar que no deixa sense cobertura cap dels serveis que l'Ajuntament ofereix als ciutadans.
En el pressupost del 2009 s'ha fet un esforç per garantir les inversions en serveis i equipaments públics. La rehabilitació de Cal Garvat i el nou mercat municipal són dues de les inversions més importants que es faran a Vilassar i que no tindran cap cost per l'Ajuntament. 

El pressupost es va aprovar inicialment amb 7 vots a favor del GEVD, ERC, CIU i PSC, i 6 en contra d'OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.

4. Ratificar l´acord del Consell d´Administració de VISERMA Serveis i manteniments, S.L.U. 
sobre aprovació de tarifes dels pàrquings de Can Manyer.

Les tarifes són les següents:
- Tarifa normal: 0,80 €/hora
- Tarfia bonus 5 hores: 0,56 €/hora
- Tarifa mensual matins (de 8h a 15h): 50 €/mes
- Tarifa mesnual dies laborables (de 8h a 20h): 60 €/mes
- Tarifa mensual diürn: 70 €/mes
- Tarifa lloguer nocturn: 50 €/mes

Les tarifes es van aprovar amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, CIU, PSC i PPC, 1 vot en contra de la CEV i 1 abstenció del regidor no adscrit.

5. Aprovar la delegació de competències en matèria de salut pública i el corresponent conveni administratiu de delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme.
El punt es va aprovar amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, CIU, PSC i PPC, i 2 abstencions de la CEV i del regidor no adscrit.

6. Aprovar l´adhesió al conveni de col·laboració signat entre l´Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO.
Es tracta d'una renovació del conveni pel període 2008-2013 per a la recollida i el transport del vidre.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

7. Aprovació inicial del Reglament regulador de la segona activitat dels policies locals de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
El pun es va aprovar amb 8 vots a favor del GEVD, ERC, CIU, PSC i CEV, 3 vots en contra d'OXV i 2 abstencions del PPC i del regidor no adscrit.

8. Aprovació del calendari de comissions informatives, plens i juntes de govern local de l´any 2009.
El calendari es va aprovar per unanimitat.

9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

Documents

Podeu llegir-ne més detalls en aquest document adjunt.

Fitxer: 22_de_desembre_de_2008__ordinari_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 31
Mida: 148,53 kB

Fitxers de so

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 27 de novembre de 2008.
2. Resoldre les al·legacions presentades a les Ordenances fiscals 2009 i aprovar-les
definitivament.

3. Aprovar inicialment el Pressupost per al 2009.
4. Ratificar l´acord del Consell d´Administració de VISERMA Serveis i manteniments, S.L.U. sobre aprovació de tarifes dels pàrquings de Can Manyer.
5. Aprovar la delegació de competències en matèria de salut pública i el corresponent conveni administratiu de delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme.
6. Aprovar l´adhesió al conveni de col·laboració signat entre l´Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO.
7. Aprovació inicial del Reglament regulador de la segona activitat dels policies locals de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
8. Aprovació del calendari de comissions informatives, plens i juntes de govern local de l´any 2009.
10. Precs i preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:15