Ple del mes de desembre de 2011

Caràcter: ORDINÀRIA.
Data: 22 de desembre de 2011.
Hora: 20:00h.
Lloc: sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de novembre.

2. Reestructuració del deute.

3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.

4. Resolució de la sol·licitud de compatibilitat de l´inspector per exercir com a advocat.

5. Adhesió a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores.

6. Donar compte de l´informe trimestral de tresoreria.

7. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

8. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de novembre.

S'aprova l'acta per unanimitat.

2. Reestructuració del deute.

S'aprova l'operació amb 10 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i CiU; 2 abstencions de la CEV i 1 vot en contra del PP.

3. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.

S'ajorna la votació fins al ple de gener a petició dels representants de la CUP i l'Assamblea d'Indignats per poder tractar-lo amb més temps.

4. Resolució de la sol•licitud de compatibilitat de l´inspector per exercir com a advocat.

Es denega la sol·licitud, ja que no és compatible que una agent de la policia local desenvolupi dues activitats laborals. 10 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, CEV i PP i 3 abstencions de CiU.

5. Adhesió a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores.

El punt es trasllada al ple de gener.

Sobrevingut:

Aprovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat a través del Cat Salut per finançar les inversions en la redacció del projecte necessari per a la construcció d'un centre de salut a Vilassar de Dalt.

S'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

6. Donar compte de l´informe trimestral de tresoreria.

7. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

8. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de novembre.

2. Reestructuració del deute.

3. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.

4. Resolució de la sol•licitud de compatibilitat de l´inspector per exercir com a advocat.

5. Adhesió a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores.

6. Donar compte de l´informe trimestral de tresoreria.

7. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia  8. Precs i preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:17