Ple del mes de febrer 2022

Caràcter: Ordinària

Data: 24 de febrer de 2022

Hora: 20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2022.

2.- Aprovació i suport a la proposta del Consell d'Infants del curs 2021-2022

3.- Modificació del pressupost vigent per a 2022, en la modalitat de transferència de crèdit entre partides, i aprovació d’una subvenció nominatives de caràcter extraordinari a favor de l’entitat Càritas Parroquial.

4.- Modificació del pressupost vigent per a 2022, en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, per a la 2a Fase de la reforma dels vestidors del SEM de Can Banús.

5.- Renovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

6.- Aprovació del Pla d'Acció per la Transició Energètica

7.- Moció per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran.

8.- Rectificació d’errades del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic Can Reig

9.- Modificació de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar l’acord assolit en la Mesa de Negociació del dia 2 de febrer de 2022.

10.- Moció en suport al moviment ciutadà local perquè s'aturi parcialment les obres de la façana i entrada del projecte de remodelació del cementiri.

11.- Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les dones.

12.- Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament, dels informes de morositat del quart trimestre 2021.

13.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla_8 de millora de les condicions a 10 anys de les operacions d’endeutament subscrites conforme el pla d’ajust de l’article 7 del RD llei 4/2012, de 24 de febrer.

14.- Donar compte dels decrets d'alcaldia dictats durant el mes de gener de 2022.

15.- Precs i preguntes.


Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2022.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació i suport a la proposta del Consell d'Infants del curs 2021-2022

El Consell d'Infants de Vilassar de Dalt presenta davant el Ple les propostes que volen portar a terme aquest any. D'una banda, una recollida d'aliments per a l’Associació ASALMA de Rocafonda de Mataró i, de l'altra, una gran gimcana de jocs per recaptar diners i donar-los a la investigació de malalties

La proposta del Consell d’Infants s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals que han coincidit en felicitar als nois i noies per la tasca que fan i per la seva implicació en la vida socials del poble.

3.- Modificació del pressupost vigent per a 2022, en la modalitat de transferència de crèdit entre partides, i aprovació d’una subvenció nominatives de caràcter extraordinari a favor de l’entitat Càritas Parroquial.

S'aprova per unanimitat una modificació de pressupost per poder atorgar una subvenció extraordinària a favor de l’entitat Càritas Parroquial. Aquesta modificació és necessària per tal que Càritas pugui seguir oferint aliments a les famílies més vulnerables de Vilassar.

4.- Modificació del pressupost vigent per a 2022, en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, per a la 2a Fase de la reforma dels vestidors del SEM de Can Banús.

S'aprova per unanimitat una modificació del pressupost vigent per a la segona fase de la reforma dels vestidors del pavelló SEM Can Banús. Una reforma que inclou els 6 vestidors que van quedar pendents de reformar.

5.- Renovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.

S'aprova per unanimitat la renovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Un compromís que ja es va adquirir a la sessió plenària del juliol de 2009 per a la reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

6.- Aprovació del Pla d'Acció per la Transició Energètica

S'aprova el Pla d'Acció per la Transició Energètica que recull les accions que l’ajuntament ha d’emprendre per tal d’assolir l’objectiu de reduir, com a mínim, el 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi l’any 2030 respecte el 2005.

L'aprovació ha estat possible amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i el PSC, les abstencions de la CUP i el vot en contra del regidor no adscrit.

7.- Moció de la CUP per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran.

A la moció presentada per la CUP s'hi ha afegit el regidor no adscrit. La moció s'ha desestimat amb l'abstencions d'ARA Vilassar i el PSC, els vots en contra de Junts per Vilassar i els vots a favor de la CUP i el regidor no adscrit.

8.- Rectificació d’errades del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic Can Reig.

S'aprova la rectificació dels errors materials que s’hagin produït al Text Refós del Pla Parcial Urbanístic de can Reig, aprovat definitivament en data 21 de desembre de 2021 i validat en data 18 de gener de 2021, d’acord amb el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal i remetre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

La rectificació s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i Junts per Vilassar, les abstencions de la CUP i el PSC, el vot en contra del regidor no adscrit.

9.- Modificació de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar l’acord assolit en la Mesa de Negociació del dia 2 de febrer de 2022.

La rectificació s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor no adscrit.

10.- Moció en suport al moviment ciutadà local perquè s'aturi parcialment les obres de la façana i entrada del projecte de remodelació del cementiri.

Un veí del municipi, Jordi Casabona, defensa la moció presentada pel regidor no adscrit, de suport al moviment ciutadà local perquè s'aturin parcialment les obres de la façana i entrada del projecte de remodelació del cementiri. La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de Junts per Vilassar, la CUP, el PSC i el regidor no adscrit i les abstencions d'ARA Vilassar.

11.- Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les dones.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.


Resum del ple

L’aprovació de l’acta de la sessió anterior ha donat el tret de sortida a la sessió plenària d’aquest mes de febrer marcada per la presència dels representants del Consell d’Infants de Vilassar que han vingut a presentar davant del Ple la proposta que tenen per aquest any. Una proposta que consta de dues parts: d’una banda, una recol·lecta d'aliments per a l’Associació ASALMA de Rocafonda de Mataró i, de l'altra, una gran gimcana de jocs que tindrà un preu simbòlic per poder donar els diners recollits a l’Associació Vilassar de Dalt Contra el Càncer per a la investigació de malalties. Les propostes del Consell d’Infants s’han aprovat per unanimitat de tots els grups municipals que han coincidit en felicitar als nois i noies per la tasca que fan i per la seva implicació en la vida socials del poble.

En acabat, el ple ha continuat posant sobre la taula una modificació de pressupost per habilitar una aplicació pressupostària, amb la dotació econòmica suficient, per atorgar una subvenció extraordinària a favor de l’entitat Càritas Parroquial. Aquesta modificació és necessària per tal que Càrtias pugui seguir oferint aliments a les famílies més vulnerables de Vilassar. La modificació s’ha aprovat, també, per unanimitat de tots els grups municipals.

Un altra modificació del pressupost ha marcat l’ordre del dia. Es tracta d’una trasferència de crèdit, entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa, per a la segona fase de la reforma dels vestidors del SEM de Can Banús. Una reforma que inclou els 6 vestidors pendents de reforma. D’aquesta manera s’assolirà l’objectiu de renovació integral dels vestidors, que juntament amb la recent actuació de renovació de la coberta i l’actuació prevista per la renovació del paviment interior de la pista, culminarà la posada al dia d’un dels equipaments amb més intensitat d’ús del municipi. Una modificació que s’ha aprovat per unanimitat.

Un altre punt de l’ordre del dia i que ha estat aprovat per unanimitat és la renovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Un compromís per a la reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. I en aquest sentit, també s’ha aprovat el Pla d'Acció per la Transició Energètica que recull les accions que l’ajuntament ha d’emprendre per tal d’assolir l’objectiu de reduir, com a mínim, el 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi l’any 2030 respecte el 2005.

En aquest Ple, la CUP ha presentat Moció per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran on demana que l’Ajuntament insti al govern de la Generalitat a internalitzar la gestió de la totes les residències de gent gran i centres residencials per a persones amb discapacitat de titularitat pública. La moció s'ha desestimat per falta de consens amb el text.

Un altre dels punts que s'ha a provat al Ple d'aquest mes ha estat la rectificació dels errors materials del al Text Refós del Pla Parcial Urbanístic de can Reig, aprovat definitivament en data 21 de desembre de 2021 i validat en data 18 de gener de 2021, d’acord amb el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal i remetre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

El punt novè ha estat l’aprovació de la modificació de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament per tal d’incorporar l’acord assolit en la Mesa de Negociació del dia 2 de febrer de 2022.

Un del punts polèmics de l’ordre del dia ha estat la moció presentada pel regidor no adscrit, Joan Alfons Cusidó, de suport al moviment ciutadà local perquè s'aturin parcialment les obres de la façana i entrada del projecte de remodelació del cementiri. En aquest punt hi ha intervingut un veí per expressar la posició de la Plataforma contrària a la reforma.

Una moció presentada per tots els grups municipals per a la commemoració del Dia Internacional de les dones ha tancat l’ordre del dia del ple del mes de febrer.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-02-2022 23:14