Ple del mes de febrer de 2010

Dia: 25 de febrer de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia
1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2010.
2. Desestimació de les al•legacions i aprovació definitiva del Pressupost 2010.
3. Reconeixement de la Festa Major dels Sants Màrtirs, sol•licitud de catalogació al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i inici de l´expedient per al seu reconeixement especial per part de la Generalitat de Catalunya.
4. Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2010 de modificació dels projectes d´interès social a finançar amb el Fons Estatal per a l´Ocupació i Sostenibilitat Local - 2010 (FEOSL).
5. Ratificació del Decret 72/2010, d´obertura de segona convocatòria de subvencions de la llar d´infants per al curs 2009-2010 i de presentació de sol•licitud.
6. Moció del grup municipal Corporació Electoral Vilassarenca per demanar l´arxiu de les causes per delicte electoral dels imputats del Penedès.
7. Moció de rebuig a la candidatura del cementiri nuclear d´Ascó.
8. Instar a l´Estat Espanyol a cancel•lar immediatament el deute extern que té contret Haití, pel terratrèmol del 12 de gener de 2010.
9. Moció de la CEV d´amortització de la plaça d´inspector de la Policia Local.
10. Moció per iniciar l´expedient de canvi de nom per al topònim del poble.
11. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2010.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Desestimació de les al•legacions i aprovació definitiva del Pressupost 2010.
El punt s'ha aprovat per 7 vots a favor del Grup d'esquerres, CiU, ERC i PSC i 6 en contra dels grups OxV, CEV, PPC, i el regidor no adscrit.

3. Reconeixement de la Festa Major dels Sants Màrtirs, sol•licitud de catalogació al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i inici de l´expedient per al seu reconeixement especial per part de la Generalitat de Catalunya.
S'aprova el punt per unanimitat

4. Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2010 de modificació dels projectes d´interès social a finançar amb el Fons Estatal per a l´Ocupació i Sostenibilitat Local - 2010 (FEOSL).
Aprovat el punt per 11 vots a favor i 2 abstencions del regidor no adscrit i la CEV.

5. Ratificació del Decret 72/2010, d´obertura de segona convocatòria de subvencions de la llar d´infants per al curs 2009-2010 i de presentació de sol•licitud.
S'aprova el punt per consens de tots els grups.

6. Moció del grup municipal Corporació Electoral Vilassarenca per demanar l´arxiu de les causes per delicte electoral dels imputats del Penedès.
S'aprova el punt per 11 vots a favor i 2 abstencions del PSC i del PPC.

7. Moció de rebuig a la candidatura del cementiri nuclear d´Ascó.
S'aprova la moció amb les vots a favor de tots els grups excepte el PPC que s'absté i el regidor no adscrit que hi vota en contra.

8. Instar a l´Estat Espanyol a cancel•lar immediatament el deute extern que té contret Haití, pel terratrèmol del 12 de gener de 2010.
Aprovada la proposta amb 12 vots a favor i 1 en contra del regidor no adscrit.

9. Moció de la CEV d´amortització de la plaça d´inspector de la Policia Local.
Es rebutja la proposta amb 6 vots en contra de CiU, ERC i Grup d'Esquerres, 6 abstencions de OxV, PPC i el regidor no adscrit i un sol vot a favor de CEV

10. Moció per iniciar l´expedient de canvi de nom per al topònim del poble.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor d'ERC, CEV, OxP, PPC i el regidor no adscrit 4 vots en contra del Grup d'Esquerres i 2 abstencions de CiU i PSC.

11. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

12. Precs i preguntes.

Documents

Acta del ple en format PDF.

Fitxer: febrer_2010.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 41
Mida: 477,41 kB

Fitxers de so

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2010.
2. Desestimació de les al•legacions i aprovació definitiva del Pressupost 2010.
3. Reconeixement de la Festa Major dels Sants Màrtirs, sol•licitud de catalogació al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i inici de l´expedient per al seu reconeixement especial per part de la Generalitat de Catalunya.
4. Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2010 de modificació dels projectes d´interès social a finançar amb el Fons Estatal per a l´Ocupació i Sostenibilitat Local - 2010 (FEOSL).
5. Ratificació del Decret 72/2010, d´obertura de segona convocatòria de subvencions de la llar d´infants per al curs 2009-2010 i de presentació de sol•licitud.
6. Moció del grup municipal Corporació Electoral Vilassarenca per demanar l´arxiu de les causes per delicte electoral dels imputats del Penedès.
7. Moció de rebuig a la candidatura del cementiri nuclear d´Ascó.
8. Instar a l´Estat Espanyol a cancel•lar immediatament el deute extern que té contret Haití, pel terratrèmol del 12 de gener de 2010.
9. Moció de la CEV d´amortització de la plaça d´inspector de la Policia Local.
10. Moció per iniciar l´expedient de canvi de nom per al topònim del poble.
11. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:52