Ple del mes de febrer del 2014

Caràcter: Ordinària.
Data: 27 de febrer de 2014.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de plens

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2014.
2. Creació d´un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació i la modificació del Reglament de la Policia Local.
3. Inici i aprovació de l´expedient del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
4. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l´autonomia local contra la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.
5. Proposta d´acord que presenta la CUP Vilassar de Dalt i els grups que s´hi vulguin afegir, davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca.
6. Donar compte de l´informe de seguiment del Pla d´Ajust a 31 de desembre de 2013.
7. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.
8. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
9. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2014.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2. Creació d´un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació i la modificació del Reglament de la Policia Local.
S'aprova la creació del grup de treball amb el vot favorable de tots els regidors.

3. Inici i aprovació de l´expedient del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
La moció s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 vots en contra de CiU, CEV i PP.

4. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l´autonomia local contra la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.
S'aprova el punt amb 12 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV i un vot en contra del PP.

5. Proposta d´acord que presenta la CUP Vilassar de Dalt i els grups que s´hi vulguin afegir, davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca.
La moció s'aprova amb 9 vots a favor de dos dels regidors de GEVD, OxV, ERC, PSC, CEV i PP i 4 abstencions dels tres regidors de CiU i de l'alcalde, Xavier Godàs.

Es tracta d'urgència una moció de suport a la campanya Signa un vot per la Independència dels dies 22 i 23 de març de 2014.
S'aprova la moció amb els vots a favor de GEVD, OxV, ERC, CiU i CEV, l'abstenció de PSC i un vot en contra del PP.

6. Donar compte de l´informe de seguiment del Pla d´Ajust a 31 de desembre de 2013.
7. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.
8. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
9. Precs i preguntes.

Documents

acta ple febrer 2014

Fitxer: ACTA_27_DE_FEBRER_DE_2014.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 33
Mida: 283,99 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2014.

2. Creació d´un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació i la modificació del Reglament de la Policia Local.


3. Inici i aprovació de l´expedient del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.


4. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l´autonomia local contra la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.


5. Proposta d´acord que presenta la CUP Vilassar de Dalt i els grups que s´hi vulguin afegir, davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca.


6. Donar compte de l´informe de seguiment del Pla d´Ajust a 31 de desembre de 2013.
7. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.

8. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

9. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:18