Ple del mes de febrer del 2015

Caràcter: Ordinària.
Data: 26 de febrer de 2015.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 29 de gener de 2015.
2. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme.
3. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret.
4. Aprovació del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Maresme, l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i diversos ajuntaments per la gestió del projecte “PAE Maresme”.
5. Aprovació inicial del Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt.
6. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt per al canvi d´ubicació de la reserva del sistema d´equipaments situal al c/ F. Tosquelles i Albert, 4 i l´assignació d´ús cultural i docent.
7. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2014.
8. Donar compte de l´informe de seguiment del Pla d´ajust.
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 29 de gener de 2015.
S'aprova l'acta per unanimitat (11 vots per l'absència de la regidora de CiU i la regidora del PP)

2. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme.
S'aprova el punt amb els vots a favor de tots els grups. (12 vots, ja que s'incorpora la regidora de CiU)

3. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret.
S'aprova el punt amb els vots a favor de tots els grups. (12 vots)

4. Aprovació del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Maresme, l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i diversos ajuntaments per la gestió del projecte “PAE Maresme”.
S'aprova el conveni amb els vots a favor de tots els grups. (12 vots)

5. Aprovació inicial del Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt.
S'aprova el punt amb 11 vots a favor i 1 abstenció de la CEV.

Punt d'urgència

Declaració d'urgència per tractar el tema de l'aprovació de conveni i resolució del contracte de gestió del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris, en la modalitat de concessió, signat amb l'empresa Complex Funerari Maresme, SL
S'aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals (12 vots)

6. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt per al canvi d´ubicació de la reserva del sistema d´equipaments situal al c/ F. Tosquelles i Albert, 4 i l'assignació d´ús cultural i docent.  
S'aprova provisionalment la modificació amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i regidor no adscrit, Cèsar Carmona; 3 abstencions de CiU i un vot en contra de la CEV. 

7. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2014.
8. Donar compte de l´informe de seguiment del Pla d´ajust.

(No assisteix al ple i no justifica l'absència la regidora del PP, Laura Julià)

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 29 de gener de 2015.

2. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme.


3. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret.


4. Aprovació del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Maresme, l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i diversos ajuntaments per la gestió del projecte “PAE Maresme”.


5. Aprovació inicial del Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt.

Punt d'urgència

Declaració d'urgència per tractar el tema de l'aprovació de conveni i resolució del contracte de gestió del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris, en la modalitat de concessió, signat amb l'empresa Complex Funerari Maresme, SL.


6. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt per al canvi d´ubicació de la reserva del sistema d´equipaments situal al c/ F. Tosquelles i Albert, 4 i l´assignació d´ús cultural i docent.


7. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2014.
8. Donar compte de l´informe de seguiment del Pla d´ajust.
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.


10. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:54