Ple del mes de febrer del 2017

Caràcter: Ordinària.
Data: 23 de febrer de 2017
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2016 i de l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2016.
2. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària amb referència 22/2016.
3. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'acord de Ple d'adquisició directa de la nau de Can Robinat.
4. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'acord de Ple d'adquisició directa de drets i béns de Vallmorena II.
5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i les modificacions de la RLT de l'exercici 2017.
6. Canvi en la modalitat de gestió directa del servei de recollida i transport de residus voluminosos.
7. Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt, sobre la modificació dels articles 280.5, 281.5, 283.5, 284.5, 285.5, i 286.5 de la normativa del POUM, per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.
8. Modificació de la denominació del Grup municipal de Convergència i Unió a Grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català.
9. Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum.
10. Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització d'hipoteques i per al seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.
11. Donar compte de l´aprovació per part de la Diputació de Barcelona d´una moció d'elaboració d´un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de Barcelona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública.
12. Donar compte de l´aprovació per part de la Diputació de Barcelona d´una moció d'adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”
13. Assabentar dels decrets d'Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2016 i de l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2016.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària amb referència 22/2016.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor (ARA), 3 abstencions (CUP i PSC) i 3 vots en contra (CiU i PP).

3. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'acord de Ple d'adquisició directa de la nau de Can Robinat.
S'aprova el punt amb 7 vots a favor (ARA), 3 abstencions (CUP i PSC) i 3 vots en contra (CiU i PP).

4. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'acord de Ple d'adquisició directa de drets i béns de Vallmorena II.
S'aprova el punt amb 7 vots a favor (ARA), 3 abstencions (CUP i PSC) i 3 vots en contra (CiU i PP).

5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i les modificacions de la RLT de l'exercici 2017.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor (ARA) i 5 en contra (CiU, CUP i PP) i una abstenció (PSC). 

6. Canvi en la modalitat de gestió directa del servei de recollida i transport de residus voluminosos.
S'aprova el canvi de modalitat amb 10 vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PSC i tres vots en contra de CiU i PP.

7. Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt, sobre la modificació dels articles 280.5, 281.5, 283.5, 284.5, 285.5, i 286.5 de la normativa del POUM, per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.
La modificació s'aprova per 10 vots a favor (ARA, CUP i PSC) i 3 vots en contra (CiU i PP).

8. Modificació de la denominació del Grup municipal de Convergència i Unió a Grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català.
S'aprova el punt amb 11 vots a favor (ARA, CiU, PP i PSC) i 2 abstencions (CUP).

9. Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum.
La moció queda aprovada amb 11 vots a favor (ARA, PDCat, CUP), 1 abstenció (PSC) i 1 vot en contra (PP).

10. Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització d'hipoteques i per al seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.
S'aprova la moció amb 10 vots a favor (ARA, PDCat i PSC) i 3 abstencions (CUP i PP).

11. Donar compte de l´aprovació per part de la Diputació de Barcelona d´una moció d'elaboració d´un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de Barcelona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública.
12. Donar compte de l´aprovació per part de la Diputació de Barcelona d´una moció d'adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”
13. Assabentar dels decrets d'Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple febrer

Fitxer: ACTA_PLE_FEBRER_DEFINITIVA.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 96
Mida: 1,2 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2016 i de l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2016.

 

2. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària amb referència 22/2016.

 

3. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'acord de Ple d'adquisició directa de la nau de Can Robinat.

 

4. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de CIU, contra l'acord de Ple d'adquisició directa de drets i béns de Vallmorena II.

 

5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i les modificacions de la RLT de l'exercici 2017.

 

6. Canvi en la modalitat de gestió directa del servei de recollida i transport de residus voluminosos.

 

7. Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt, sobre la modificació dels articles 280.5, 281.5, 283.5, 284.5, 285.5, i 286.5 de la normativa del POUM, per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.

 

8. Modificació de la denominació del Grup municipal de Convergència i Unió a Grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català.

 

9. Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum.

 

10. Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització d'hipoteques i per al seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

 


11. Donar compte de l´aprovació per part de la Diputació de Barcelona d´una moció d'elaboració d´un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de Barcelona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública.

 

12. Donar compte de l´aprovació per part de la Diputació de Barcelona d´una moció d'adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”

 

13. Assabentar dels decrets d'Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 19:12