Ple del mes de febrer del 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 23 de febrer del 2023

Hora: a les 20 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2023.

2.- Modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

3.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i la RLLT de l'expedient de Pressupost General per a l'exercici 2023.

4.- Proposta de nomenament de Jutgessa de Pau substituta.

5.- Compatibilitat per a l'exercici de l'advocacia per part de l'inspector.

6.- Donar compte de l'aprovació del Pla Local de Seguretat 2023-2026.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de gener de 2023.

8.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2023.

L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i del PSC, les abstencions de la CUP i el vot en contra del regidor no adscrit.

3.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i la RLLT de l'expedient de Pressupost General per a l'exercici 2023.

Es proposa una modificació de la plantilla de l'Ajuntament amb la incorporació d'un adimistratiu/va a mitja jornada a l'empresa Aigües de Vilassar de Dalt, ViDA i la creació s'una plaça d'operari encarregat que ocuparà un dels dos treballadors que hi ha actualment. D'altra banda, es proposa la creació d'un lloc de treball d'adimistratiu/va per l'empresa Viserma que ara no té. I per últim, la modificació també planteja incorporar en plantilla la treballadora social que fins ara formava part del Consell Comarcal. 

Tot plegat s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i la CUP, els vots en contra de Junts per Vilassar, del PSC, i del regidor no adscrit.

4.- Proposta de nomenament de Jutgessa de Pau substituta.

Es proposa per unanimitat de tots els grups municipals, a excepció de l'abstenció del regidor no adscrit, a la senyora Maria Isabel Nadal i Gavaldà com a Jutgessa de Pau substituta.

5.- Compatibilitat per a l'exercici de l'advocacia per part de l'inspector.

S'aprova la moció amb els vots d'ARA Vilassar, la CUP, el PSC i el regidor no adscrit i l'abstenció de Junts per Vilassar.

6.- Donar compte de l'aprovació del Pla Local de Seguretat 2023-2026.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de gener de 2023.

8.- Precs i preguntes.

 

Resum de ple

Com és habitual, la sessió plenària d'aquest mes de febrer ha començat amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior (26 de gener) que ha donat pas a la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. Una modificació que s'ha aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i del PSC, les abstencions de la CUP i el vot en contra del regidor no adscrit. Seguidament, s'ha fet l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'expedient del Pressupost General per a l'exercici 2023. A la modificació de la plantilla es proposa la incorporació d'un adimistratiu/va a mitja jornada a l'empresa Aigües de Vilassar de Dalt, ViDA i la creació s'una plaça d'operari encarregat que ocuparà un dels dos treballadors que hi ha actualment a l'empresa. D'altra banda, es proposa la creació d'un lloc de treball d'adimistratiu/va per l'empresa Viserma que fins ara no ha tingut i que el volum de tasques d'aministració ho requereix. I per últim, la modificació també planteja incorporar en plantilla la treballadora social que fins ara formava part del Consell Comarcal. Tot plegat, s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i la CUP, els vots en contra de Junts per Vilassar, del PSC, i del regidor no adscrit.

El Ple ha continuat amb el nomenament de la senyora Maria Isabel Nadal i Gavaldà com a Jutgessa de Pau substituta. El nomenament ha tingut el suport de tots els grups municipals, a excepció de l'abstenció del regidor no adscrit.

Els punts de debat s'han tancat amb l'aprovcació de la moció de compatibilitat per a l'exercici de l'advocacia per part de l'inspector den Cap de la Policia Local.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-02-2024 09:47