Ple del mes de juliol 2012

Data del ple

26/07/2012

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 28 de juny de 2012.
2. Adhesió al Protocol general del Pla ''Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
3. Ratificació de les tarifes de les Aules de Música i Dansa aprovades pel Consell d'Administració de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.
4. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial d'Urbanisme.
5. Nomenament del Defensor del Ciutadà
6. Instar a la Generalitat a fer una dotació pressupostària suficient per garantir la continuïtat dels Centres especials de treball i els serveis d'inserció a l'empresa ordinària de les persones amb discapacitat intel•lectual.
7. Aprovació de les festes locals per a l'any 2013
8. Moció per demanar posar l'estelada al balcó de l'Ajuntament el dia de la Diada Nacional de Catalunya.
9. Moció de rebuig de l'augment de l'IVA dels productes culturals.
10. Reconeixement institucional de la figura de Bonaventura Gomis i Bartra, alcalde de Vilassar de Dalt afusellat pel Règim Franquista.
11. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 28 de juny de 2012.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2. Adhesió al Protocol general del Pla ''Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

3. Ratificació de les tarifes de les Aules de Música i Dansa aprovades pel Consell d'Administració de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

4. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial d'Urbanisme.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

5. Nomenament del Defensor del Ciutadà.
Es nomena la Sra. Xaro Mariscal com a defensora del ciutadà del municipi per la seva coneixença del poble i la seva gent, per la seva capacitat mediadora i per la seva emprenedoria. S'aprova amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, CiU, ERC, PSC i PP, i 2 abstencions de la CEV.

6. Instar a la Generalitat a fer una dotació pressupostària suficient per garantir la continuïtat dels Centres especials de treball i els serveis d'inserció a l'empresa ordinària de les persones amb discapacitat intel•lectual.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

7. Aprovació de les festes locals per a l'any 2013
S'aprova el 29 d'abril i el 20 de maig com a festes locals de Vilassar de Dalt pel 2013.

8. Moció per demanar posar l'estelada al balcó de l'Ajuntament el dia de la Diada Nacional de Catalunya.
S'aprova la moció amb els 11 vots a favor del GEVD, OXV, CiU, ERC i CEV i 2 vots en contra del PSC i PP.

9. Moció de rebuig de l'augment de l'IVA dels productes culturals.
S'aprova la moció amb 12 vots a favor del GEVD, OXV, CiU, ERC PSC i CEV, i 1 vot en contra del PP.

10. Reconeixement institucional de la figura de Bonaventura Gomis i Bartra, alcalde de Vilassar de Dalt afusellat pel Règim Franquista.
S'aprova, per unanimitat, el reconeixament a Bonaventura Gomis instat pel grup de recerca històrica La Fiferrada.

S'afegeix un punt d'urgència:

Deixar sense efecte els serveis d'obra pública i neteja d'equipaments que fins ara gestionava Viserma.
El Consell d'Administració de Viserma ha aprovat un ERO que afecta a 11 treballadors/es d'obra pública i manteniment, neteja d'equipaments i administració de Viserma. 

El punt s'aprova amb 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC; i 6 en contra de CiU, CEV i PP.

La sala de plens s'omple de treballadors de l'Ajuntament i de Viserma esperant sentir les explicacions de l'equip de govern sobre l'ERO que afecta a 11 treballadors municipal. L'alcalde explica als treballadors la situació inviable de Viserma i afirma que si no es tira endavant aquest expedient de regulació, l'única sortida és la liquidació de l'empresa que suposaria fer fora a tota la plantilla. Els treballadors es queixen de la voluntat que hi ha d'externalitzar serveis, ja que argumenten que sortirà molt més car al consistori.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 28 de juny de 2012.

2. Adhesió al Protocol general del Pla ''Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

3. Ratificació de les tarifes de les Aules de Música i Dansa aprovades pel Consell d'Administració de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.


4. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial d'Urbanisme.


5. Nomenament del Defensor del Ciutadà


6. Instar a la Generalitat a fer una dotació pressupostària suficient per garantir la continuïtat dels Centres especials de treball i els serveis d'inserció a l'empresa ordinària de les persones amb discapacitat intel•lectual.


7. Aprovació de les festes locals per a l'any 2013


8. Moció per demanar posar l'estelada al balcó de l'Ajuntament el dia de la Diada Nacional de Catalunya.


9. Moció de rebuig de l'augment de l'IVA dels productes culturals.

10. Reconeixement institucional de la figura de Bonaventura Gomis i Bartra, alcalde de Vilassar de Dalt afusellat pel Règim Franquista.

11. (Punt afegir d'urgència) Deixar sense efecte els serveis d'obra pública i neteja d'equipaments que fins ara gestionava Viserma.

12. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.  12. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:01