Ple del mes de juliol 2022

Caràcter: Ordinari

Data: 28 de juliol de 2022

Hora: 20.00 h

Lloc:  Sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament i per Radio Vilassar de Dalt.

 Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 28 de juny de 2022.

2.- Aprovació inicial del Reglament de funcionament de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt (AMVD).

3.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrils i Vilassar de Dalt, per a l’organització de l’Espai Jove adaptat.

4.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la Prestació Patrimonial Pública de caràcter No Tributari, relativa a l’abastament d’aigua i clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua.

5.- Nomenament dels carrers del PP de can Tarrida.

6.- Substitució del representant del Grup Municipal de Junts per Vilassar al Consell Rector del Museu Arxiu i al Consell d’Ecologia i Medi Ambient.

7.- Compliment de l’acord sobre el 25% d’assignació en atenció primària.

8.- Moció de condemna dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans.

9.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i les empreses del grup municipal per a dur a terme la selecció conjunta de tot el personal i la creació de les corresponents borses de treball i acceptació de les delegacions de funcions corresponents

10.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de juny.

11.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 28 de juny de 2022.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació inicial del Reglament de funcionament de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt (AMVD).

El document estableix el marc general d’actuació de l’arxiu i queda incardinat dins les polítiques reguladores de la gestió documental de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

El Reglament queda aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i l'abstenció del regidor no adscrit.

3.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrils i Vilassar de Dalt, per a l’organització de l’Espai Jove adaptat.

Es tracta d'un espai de trobada i oci per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, d’accés lliure i gratuït i que s'anomena l’Altre Espai Jove i que es troba ubicat a can Jorba de Vilassar de Mar.

El conveni s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

4.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la Prestació Patrimonial Pública de caràcter No Tributari, relativa a l’abastament d’aigua i clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua.

El Ple aprova desestimar les al·legacions presentades amb número de registre d’entrada E2022007297, el dia 11 de juliol de 2022, pel regidor no adscrit, Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, i aprovar definitivament el text final de l’Ordenança reguladora de la Prestació Patrimonial de caràcter Públic de naturalesa No Tributaria, relativa al Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi Vilassar de Dalt.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor no adscrit.

5.- Nomenament dels carrers del PP de can Tarrida.

El punt es deixa sobre la taula.

6.- Substitució del representant del Grup Municipal de Junts per Vilassar al Consell Rector del Museu Arxiu i al Consell d’Ecologia i Medi Ambient.

Es proposa nomenar el Sr. Pedro Estepa Extremera en substitució del Sr. Francesc Xavier Garrigós Roca com a membre del Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

El punt s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

7.- Compliment de l’acord sobre el 25% d’assignació en atenció primària.

Junts per Vilassar i el regidor no adscrit, han portat una moció pel compliment de l’acord sobre el 25% d’assignació en atenció primària que ha estat aprovada per unanimitat.

8.- Moció de condemna dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans.

Moció conjunta presentada pels grups de la CUP, ARA Vilassar, Junts per Vilassar i regidor no adscrit de condemna als fets de Melilla i la brutal violència policial espanyola i marroquina.

La moció ha estat aprovada amb els vots a favor de la CUP, ARA Vilassar, Junts per Vilassar i regidor no adscrit, i l'abstenció del PSC.

9.-(Sobrevingut) Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i les empreses del grup municipal per a dur a terme la selecció conjunta de tot el personal i la creació de les corresponents borses de treball i acceptació de les delegacions de funcions corresponents.

El punt s'ha aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor no adscrit.

 

Resum del ple

El Ple del mes de juliol amb onze punts a l'ordre del dia ha començat, com és habitual, amb l'aprovació de l'acta de la sessió del mes de juny.

A continuació i entrant en matèria, s'ha fet l'aprovació inicial del Reglament de funcionament de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, després que el Consell Rector del Museu Arxiu hagi donat conformitat a la proposta. El document aprovat ha d’establir el marc general d’actuació de l’arxiu i queda incardinat dins les polítiques reguladores de la gestió documental de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

Un tercer punt aprovat pel Ple ha estat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrils i Vilassar de Dalt, per a l’organització de l’Espai Jove adaptat ja existent a can Jorba de Vilassar de Mar. Es tracta d'un espai de trobada i oci per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, d’accés lliure i gratuït i que s'anomena l’Altre Espai Jove. L'objectiu de l’espai jove adaptat, entre d'altres, és el d'afavorir la socialització i la creació de vincles entre joves amb diversitat funcional intel·lectual tot incidint en la millora de la qualitat de vida de les persones participants i fomentar la seva independència i, alhora, oferir un temps de respir a les famílies i/o persones cuidadores i facilitar la construcció d’una xarxa de suport mutu. Durant els mesos de funcionament de l’espai jove adaptat hi hagut un aforament complet i hi ha participat joves de Vilassar de Dalt i Cabrils. És per aquesta raó, que s’ha plantejat fer un conveni entre els tres municipis.

La sessió d'aquest mes ha servit també per resoldre les al·legacions presentades amb número de registre d’entrada E2022007297, el dia 11 de juliol de 2022, pel regidor no adscrit a cap grup municipal, Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià i aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la Prestació Patrimonial Pública de caràcter No Tributari, relativa a l’abastament d’aigua i clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua.

En un altre ordre de coses, s'ha fet el nomenament dels futurs carrers del Pla Parcial Urbanístic de can Tarrida, a la part alta de la riera de Targa. El nomenament s'ha fet amb la voluntat de compensar la quantitat d’homes que figuren al nomenclàtor de carrers amb noms de dona que reflecteixin millor la igualtat de gènere i que representin d’una manera més equitativa al conjunt de la població vilassarenca. Amb tot, s'ha acordat que els nous carrers s'anomenaran Avinguda de les Gegantes, carrer de Muriel Casals i Couturier i la nova rotonda, Plaça de les dones treballadores.

Un altre punt ha estat la substitució del representant del Grup Municipal de Junts per Vilassar, el Sr. Francesc Xavier Garrigós Roca, al Consell Rector del Museu Arxiu i al Consell d’Ecologia i Medi Ambient. El seu lloc l'ocuparà a partir d'ara el Sr. Pedro Estepa Extremera.

En aquesta sessió, Junts per Vilassar i el regidor no adscrit, han portat una moció pel compliment de l’acord sobre el 25% d’assignació en atenció primària. Demanen que es compleixi l’acord i la Generalitat destini el 25% del pressupost sanitari a l’atenció́ primària, tal com recomana l’OMS, i una vegada assolit, s'incrementin de forma progressiva els recursos materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut.

Una altra moció conjunta presentada pels grups de la CUP, ARA Vilassar, Junts per Vilassar i regidor no adscrit ha servit per condemnar els fets de Melilla i la brutal violència policial espanyola i marroquina. La moció condemna també els silencis còmplices, la passivitat i la corresponsabilitat dels governants espanyols així com les declaracions de Pedro Sánchez elogiant la violenta resposta de les autoritats marroquines. Insten al Govern espanyol a garantir la seguretat i la protecció dels drets humans de les persones que han aconseguit arribar a Melilla i de les més de 1.000 persones que s'han quedat al territori marroquí i, a la vegada, a derogar la Llei d’estrangeria.

El darrer punt de l'ordre del dia ha estat un punt sobrevingut per tractar l'aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i les empreses del grup municipal com són Viserma i Vilassar de Dalt Aigües - EPEL – ViDA per a dur a terme la selecció conjunta de tot el personal i la creació de les corresponents borses de treball i acceptació de les delegacions de funcions corresponents. D'aquesta manera es busca agilitzar els processos de selecció de personal.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-07-2022 21:15