Ple del mes de juliol de 2008

Data del ple

24/07/2008

Ordre del dia

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2008 i l'acta de la sessió extraordinària de 19 de juny de 2008

2. Donar compte de la resolució de l'11 de juny de 2008 del Director general de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de nomenament accidental de la senyora Montserrat Rodríguez i Olivé per ocupar el lloc de teball d'intervenció de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

3. Donar compte de la resolució de 25 de juny de 2008 del Director general d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de nomenament provisional del senyor Gustau Roca Priante per ocupar el lloc de treball de secretari de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

4. Aprovació de la modificació dels estatuts del Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.

5. Aprovació de les festes locals per a l'exercici 2009.

6. Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN. SS. de Sant Jordi.

7. Aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Cal Garbat-Ravalet.

8. Aprovació de l'establiment dels preus públics per falques publicitàries de l'emissora municipal i pels serveis de publicitat del Butlletí d'informació municipal i les corresponents ordenances fiscals per a l'exercici 2008.

9. Aprovació de la declaració d'utilitat municipal de l'obra d'instal·lació del mòdul prefabricat de l'IES Jaume Almera.

10. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Casal Popular.

11. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i MicroBanc de La Caixa.

12. Aprovació de la continuïtat de projectes de desenvolupament de la Comissió Dindori.

13. Aprovació de l'incorporació de l'annex I/5-9 del contracte programa dels serveis gestionats per VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU.

14. Moció presentada pel Grup municipal del PSC contra d'Eurodirectiva dels temps de treball.

15. Moció presentada pel Grup municipal de Corporació Electoral Vilassarenca sobre el restabliment de la legalitat urbanística a la finca del c/ Marquès de Barberà, 18.

16. Moció presentada pel Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en suport d'un model de mobilitat sostenible a la comarca del Maresme.

17. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

18. Precs i Preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2008 i l'acta de la sessió extraordinària de 19 de juny de 2008. Aquest punt s'aprova per unanimitat.

2. Donar compte de la resolució de l'11 de juny de 2008 del Director general de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de nomenament accidental de la senyora Montserrat Rodríguez i Olivé per ocupar el lloc de teball d'intervenció de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

3. Donar compte de la resolució de 25 de juny de 2008 del Director general d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de nomenament provisional del senyor Gustau Roca Priante per ocupar el lloc de treball de secretari de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

4. Aprovació de la modificació dels estatuts del Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt. S'acorda modificar dos articles. El primer referent als representants dels grups municipals a la junta del Museu que podran ser qualsevol dels membres del partit i no algun dels regidors com fins ara. L'altre article modificat és el referent a les incompatibilitats. Aquest punt s'aprova per unanimitat.

5. Aprovació de les festes locals per a l'exercici 2009. Les festes locals per l'any 2009 queden fixades pel 29 d'abril, Festa Major, i l'1 de juny, festivitat de la Pasqua Granada. Aquest punt s'aprova per unanimitat.

6. Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN.SS. de Sant Jordi. S'inicia el procés de requalificació dels terrenys de la Cisa per construir-hi la nova Escola Sant Jordi. Al mateix temps es requalifica l'edifici actual de l'escola, el qual gestionarà la cooperativa de Sant Jordi, per transformar-lo en habitatges fent les cessions corresponents. Aquest punt s'aprova per 12 vots a favor i un vot en contra de la Corporació Electoral Vilassarenca.

7. Aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Cal Garbat-Ravalet. Aquest punt s'aprova per unanimitat.

8. Aprovació de l'establiment dels preus públics per falques publicitàries de l'emissora municipal i pels serveis de publicitat del Butlletí d'informació municipal i les corresponents ordenances fiscals per a l'exercici 2008. S'acorda votar les dues ordenances per separat. La referent a les taxes de l'emissora municipal s'aprova per 10 vots a favor i 3 abstencions d'Opció per Vilassar.
L'ordenança referent als preus de publicitat pel Butlletí Municipal s'aprova per 7 vots a favor, 1 vot en contra de la Corporació Electoral Vilassarenca i 5 abstencions d'Opció per Vilassar, el Partit Popular de Catalunya i el regidor no adscrit.

9. Aprovació de la declaració d'utilitat municipal de l'obra d'instal·lació del mòdul prefabricat de l'IES Jaume Almera. Aquest punt s'aprova per unanimitat.

10. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Casal Popular. S'aprova per unanimitat un nou conveni per 15 anys.

11. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i MicroBanc de La Caixa. L'Ajuntament realitzarà les funcions de mitjancer entre l'entitat bancària i els beneficiaris dels microcredits, destinats a projectes de persones que pateixen d'exclusió financera. Aquest punt s'aprova per unanimitat.

12. Aprovació de la continuïtat de projectes de desenvolupament de la Comissió Dindori. Aquest conveni de col·laboració fa referència a dos projectes de l'entitat de cooperació. Un d'ells a Nicaragua, destinat a la creació d'escoles a la localitat de San Ramon de Nicaragua; l'altre té lloc al Brasil amb un projecte de formació per a treballadors rurals. Aquest punt s'aprova per unanimitat.

13. Aprovació de l'incorporació de l'annex I/5-9 del contracte programa dels serveis gestionats per VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU. L'annex fa referència al nou servei de grua que assumeix l'empresa municipal VISERMA. La grua donarà servei a Vilassar i les rodalies. Aquest punt s'aprova per 11 vots a favor i dos en contra de la Corporació Electoral Vilassarenca i el Partit Popular de Catalunya.

14. Moció presentada pel Grup municipal del PSC contra d'Eurodirectiva dels temps de treball. S'aprova la moció per 11 vots a favor, un vot en contra del regidor no adscrit i una abstenció de Convergència i Unió.

15. Moció presentada pel Grup municipal de Corporació Electoral Vilassarenca sobre el restabliment de la legalitat urbanística a la finca del c/ Marquès de Barberà, 18. Es rebutja la moció amb 7 vots en contra i 6 a favor d'Opció per Vilassar, la Corporació Electoral Vilassarenca, el Partit Popular de Catalunya i el Regidor no Adscrit.

16. Moció conjunta d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup d'Esquerres, Convergència i Unió, Opció per Vilassar, la Corporació Electoral Vilassarenca, el Partit Popular de Catalunya i el Regidor no adscrit en suport d'un model de mobilitat sostenible a la comarca del Maresme. Aquesta moció s'aprova per 12 vots a favor i una abstenció del PSC.

17. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

18. Precs i Preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne més detalls en aquest document adjunt.

Fitxer: 24_de_juliol_de_2008__ordinari_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 69
Mida: 422,57 kB

Fitxers de so

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2008 i l'acta de la sessió extraordinària de 19 de juny de 2008

2. Donar compte de la resolució de l'11 de juny de 2008 del Director general de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de nomenament accidental de la senyora Montserrat Rodríguez i Olivé per ocupar el lloc de teball d'intervenció de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

3. Donar compte de la resolució de 25 de juny de 2008 del Director general d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de nomenament provisional del senyor Gustau Roca Priante per ocupar el lloc de treball de secretari de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

4. Aprovació de la modificació dels estatuts del Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.

5. Aprovació de les festes locals per a l'exercici 2009.

6. Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN. SS. de Sant Jordi.

7. Aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Cal Garbat-Ravalet.

8. Aprovació de l'establiment dels preus públics per falques publicitàries de l'emissora municipal i pels serveis de publicitat del Butlletí d'informació municipal i les corresponents ordenances fiscals per a l'exercici 2008.

9. Aprovació de la declaració d'utilitat municipal de l'obra d'instal·lació del mòdul prefabricat de l'IES Jaume Almera.

10. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Casal Popular.

11. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i MicroBanc de La Caixa.

12. Aprovació de la continuïtat de projectes de desenvolupament de la Comissió Dindori.

13. Aprovació de l'incorporació de l'annex I/5-9 del contracte programa dels serveis gestionats per VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU.

14. Moció presentada pel Grup municipal del PSC contra d'Eurodirectiva dels temps de treball.

15. Moció presentada pel Grup municipal de Corporació Electoral Vilassarenca sobre el restabliment de la legalitat urbanística a la finca del c/ Marquès de Barberà, 18.

16. Moció presentada pel Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en suport d'un model de mobilitat sostenible a la comarca del Maresme.

17. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

18. Precs i Preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:20