Ple del mes de juliol de 2010

Dia: 22 de juliol de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2010.
2. Aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2010.
3. Aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, als funcionaris/es i treballadors/es de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i dels seus organismes autònoms.
4. Ratificació del conveni subscrit entre la Societat General d´Autors i Editors (SGAE) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de data 16 de juliol de 2002.
5. Aprovació de l´acord transaccional per la resolució de la reclamació instada per la Societat General d´Autors i Editors (SGAE) pels drets d´autor generats amb motiu de les festes majors.
6. Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya  per a la formalització de la subvenció per al funcionament de les llars d´infants municipals curs 2009-2010 i acceptació de la subvenció concedida.
7. Supressió del servei municipal d´Escola d´Adults.
8. Aprovació inicial del canvi de denominació del municipi.
9. Moció per a la modificació de l´article 14.2 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s´adopten mesures extraordinàries per a la reducció del déficit públic.
10. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2010.
L'acta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2010.
La xifra oficial és de 8.761 habitants.

3. Aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, als funcionaris/es i treballadors/es de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i dels seus organismes autònoms.
El punt va ser aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC; 2 en vots en contra del PPC i de la CEv, i 4 abstencions d'OXV i del regidor no adscrit.

4. Ratificació del conveni subscrit entre la Societat General d´Autors i Editors (SGAE) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de data 16 de juliol de 2002.
El punt va ser aprovat amb 11 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV i regidor no adscrit; 1 vot en contra de la CEV, i 1 abstenció del PPC.

5. Aprovació de l´acord transaccional per la resolució de la reclamació instada per la Societat General d´Autors i Editors (SGAE) pels drets d´autor generats amb motiu de les festes majors.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC; 5 abstencions d'OXV, PPC i regidor no adscrit, i 1 vot en contra de la CEV.

6. Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya  per a la formalització de la subvenció per al funcionament de les llars d´infants municipals curs 2009-2010 i acceptació de la subvenció concedida.
La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

7. Supressió del servei municipal d´Escola d´Adults.
El punt es va aprovar amb 7 vots a favor del GEVD, CIU ERC i PSC; 5 vots en contra d'OXV, CEV i regidor no adscrit, i 1 abstenció del PPC.

8. Aprovació inicial del canvi de denominació del municipi.
La moció, presentada pel regidor d'ERC, va ser aprovada amb 7 vots a favor d'OXV, ERC, CEV, PPC i regidor no adscrit; 4 vots en contra del GEVD, i 2 abstencions de CIU i PSC.

9. Moció per a la modificació de l´article 14.2 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s´adopten mesures extraordinàries per a la reducció del déficit públic.
El punt va ser aprovat amb 12 vots a favor de GEVD, OXV, CIU, ERc, PSC, PPC, regidor no adscrit i 1 vot en contra de la CEV.

10. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

11. Precs i preguntes.

Documents

Acta del ple en format PDF.

Fitxer: juliol_2010.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 35
Mida: 241,7 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2010.
2. Aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2010.
3. Aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, als funcionaris/es i treballadors/es de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i dels seus organismes autònoms.
4. Ratificació del conveni subscrit entre la Societat General d´Autors i Editors (SGAE) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de data 16 de juliol de 2002.
5. Aprovació de l´acord transaccional per la resolució de la reclamació instada per la Societat General d´Autors i Editors (SGAE) pels drets d´autor generats amb motiu de les festes majors.

6. Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya  per a la formalització de la subvenció per al funcionament de les llars d´infants municipals curs 2009-2010 i acceptació de la subvenció concedida.
7. Supressió del servei municipal d´Escola d´Adults.
8. Aprovació inicial del canvi de denominació del municipi.
9. Moció per a la modificació de l´article 14.2 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s´adopten mesures extraordinàries per a la reducció del déficit públic.
Precs i preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:45