Ple del mes de juliol de 2013

Caràcter: Ordinària.
Data: 25 de juliol de 2013.
Hora: 20.00 h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament.

Ordre del dia   
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de juny de 2013.
2. Resolució d’al•legacions i licitació de la concessió d’una porció del domini públic per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla. 
3. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
4. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora sobre qualitat acústica i vibracions.
5. Aprovació inical del Mapa de capacitat acústica de Vilassar de Dalt.
6. Adhesió al conveni marc de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors.
7. Aprovació inicial del Conveni de col·laboració amb l’Associació Voluntariat per Vilassar per al suport a les famílies amb el proveïment d’aliments frescos.
8. Modificació de la data de la sessió plenària del mes d’octubre.
9. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2013.
10. Sol•licitud de bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres en un edifici protegit.
11. Donar compte de la relació certificada de factures, d’acord amb l’art. 16 del RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les AAPP i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers.
12. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.
13. Moció en defensa de l’esport amateur català i de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de treball.
14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de juny de 2013.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució d’al•legacions i licitació de la concessió d’una porció del domini públic per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla. 
El punt s'aprova amb 11 vots a favor 8GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PP) i 2 vots en contra de la CEV.

3. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
S'aprova el punt amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC i PSC) i 6 abstencions (CiU, CEV i PP).

4. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora sobre qualitat acústica i vibracions.
S'aprova per 7 vots a favor del GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 abstencions de CiU, CEV i PP.

5. Aprovació inical del Mapa de capacitat acústica de Vilassar de Dalt.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC i PSC) i 6 abstencions (CiU, CEV i PP).

6. Adhesió al conveni marc de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors.
S'aprova aquest punt per unanimitat de tots els grups.

7. Aprovació inicial del Conveni de col·laboració amb l’Associació Voluntariat per Vilassar per al suport a les famílies amb el proveïment d’aliments frescos.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

8. Modificació de la data de la sessió plenària del mes d’octubre.
El plenari del mes d'octubre se celebrarà el dimecres 30. S'aprova la modificació per unanimitat.

9. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2013.
La xifra de població queda fixada en 8.870 persones. S'aprova aquest punt per consens.

10. Sol•licitud de bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres en un edifici protegit.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

11. Donar compte de la relació certificada de factures, d’acord amb l’art. 16 del RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les AAPP i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers.

12. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.
La moció s'aprova amb els vots a favor de GEVD, CiU, OxV, CEV, ERC i els vots en contra de PSC i PP.

13. Moció en defensa de l’esport amateur català i de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de treball.
S'aprova la moció per 12 vots a favor (GEVD, CiU, OxV, CEV, ERC i PSC) i un vot en contra del PP.

14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de juny de 2013.2. Resolució d’al•legacions i licitació de la concessió d’una porció del domini públic per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla. 


3. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.


4. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora sobre qualitat acústica i vibracions.


5. Aprovació inical del Mapa de capacitat acústica de Vilassar de Dalt.


6. Adhesió al conveni marc de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors.


7. Aprovació inicial del Conveni de col·laboració amb l’Associació Voluntariat per Vilassar per al suport a les famílies amb el proveïment d’aliments frescos.


8. Modificació de la data de la sessió plenària del mes d’octubre.


9. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2013.


10. Sol•licitud de bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres en un edifici protegit.


11. Donar compte de la relació certificada de factures, d’acord amb l’art. 16 del RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les AAPP i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers.

12. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.


13. Moció en defensa de l’esport amateur català i de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de treball.


14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:37