Ple del mes de juny de 2010

Dia: 30 de juny de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2010.
2. Modificació del conveni de cooperació, col•laboració i coordinació amb l´Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
3. Estudi de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
4. Reducció de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.
5. Ratificació del Decret número 615 de presentació de sol•licitud i obertura de convocatòria de subvenció de la llar d´infants per al curs 2010-2011.
6. Aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions de les entitats.
7. Aprovació de les festes locals de l´any 2011.
8. Manifestar el recolzament del Ple a l´acord de la Junta de Govern Local de suspensió de llicències d´usos i activitats de pública concurrència al sector PP-6 Vallmorena.
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2010.
L'acta es va aprovar per unanimitat.

2. Modificació del conveni de cooperació, col•laboració i coordinació amb l´Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Aquest punt es va retirar de l'ordre del dia i en el seu lloc es va donar compte de la liquidació del pressupost de 2009.

3. Estudi de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
Aquest punt és el que va portar més controvèrsia entre els diferents partits polítics. El regidor de Serveis Generals i Econòmics, Ferran Lorca, va presentar un pla d'austeritat per retallar 1.200.000 euros per l'any vinent. Aquest pla inclou:

- Reducció del capítol I del pressupost.
- Gestió per la pròpia Corporació de la recaptació que actualment està fent la Diputació.
- Supressió autobús a l'estació de Renfe - Premià de Mar. Això suposaria un estalvi d'entre 60 i 70 mil euros anuals.
- Cobertura dels dèficits de les aules de cultura i de la piscina.
- Recuperació de la nau de Viserma.
- Reducció de l'aportació municipal als organismes depenents de l'Ajuntament.
- Introduir la taxa de clavegueram que suposaria uns 180.000 euros l'any.
- Nou mercat municipal de can Olla. Amb aquest nou mercat l'Ajuntament ingressaria al voltant de 4 milions d'euros.
- Nou cementiri mancomunat que s'ubicaria als terrenys de sota el camp de futbol de Vallmorena i suposaria uns ingressos de 500 mil euros l'any.

La moció va ser molt debatuda i no va aconseguir el mínim consens per ser aprovada. Va ser rebutjada amb 7 vots en contra d'OXV, CiU, CEV, PPC i regidor no adscrit; 5 vots a favor del GEVD i PSC; i 1 abstenció d'ERC. 
 
4. Reducció de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.
La moció es va aprovar amb 12 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, ERC, PSC, regidor no adscrit i PPC i 1 abstenció de la CEV.

5. Ratificació del Decret número 615 de presentació de sol•licitud i obertura de convocatòria de subvenció de la llar d´infants per al curs 2010-2011.
El punt va ser aprovat per unanimitat.

6. Aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions de les entitats de Vilassar de Dalt.
La moció es va aprovar amb 9 vots a favor GEVD, CIU, ERC, PSC, regidor no adscrit i PPC i 4 abstencions d'OXV i CEV.

7. Aprovació de les festes locals de l´any 2011.

Es va aprovar per unanimitat establir com a festes locals de Vilassar de Dalt:
- el 29 d'abril de 2011 - Sants Màrtirs
- el 25 d'agost de 2011 - Sant Genís

8. Manifestar el recolzament del Ple a l´acord de la Junta de Govern Local de suspensió de llicències d´usos i activitats de pública concurrència al sector PP-6 Vallmorena.
El punt va ser aprovat amb 12 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, PSC, CEV, regidor no adscrit i PPC i 1 abstenció d'ERC.

9.Aprovar la substitució d´un membre de la Junta de Govern i Consell de l´Emissora Municipal.
Nomenar com a membre de la Junta de Govern de l´Emissora municipal de Vilassar de Dalt en substitució del Sr. Rossend Fonts Baldrich, al Sr. Josep Lluís Milán Vidal.
El punt va ser aprovat per unanimitat.

10.Moció contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya.
El punt va ser aprovat amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, ERC, CEV, regidor no adscrit i PPC i 2 vots en contra del PSC i PPC.

9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

10. Precs i preguntes.

Documents

Acta del ple en format PDF.

Fitxer: juny_2010.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 40
Mida: 163,36 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2010.


2. Modificació del conveni de cooperació, col•laboració i coordinació amb l´Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

3. Estudi de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

4. Reducció de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.

5. Ratificació del Decret número 615 de presentació de sol•licitud i obertura de convocatòria de subvenció de la llar d´infants per al curs 2010-2011.


6. Aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions de les entitats de Vilassar de Dalt.

7. Aprovació de les festes locals de l´any 2011.

8. Manifestar el recolzament del Ple a l´acord de la Junta de Govern Local de suspensió de llicències d´usos i activitats de pública concurrència al sector PP-6 Vallmorena.

9.Aprovar la substitució d´un membre de la Junta de Govern i Consell de l´Emissora Municipal.

10.Moció contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya.

Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:47