Ple del mes de juny de 2013

Caràcter: Ordinària.
Data: 27 de juny de 2013.
Hora: 20h.
Lloc: Sala de Juntes de l'Ajuntament.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2013.
2. Reestructuració parcial del deute de Viserma Serveis i Manteniments, SLU amb Bankia, SA i atorgament d’una comfort letter.
3. Verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic per la concreció d’usos i ordenació volumètrica del nou cementiri i tanatori/crematori de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions de l’acord de la CTU de Barcelona.
4. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de l’expedient per l’establiment del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris municipals de Vilassar de Dalt, per tal de gestionar-los de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.
5. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació.
6. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus, neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars.
7. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
8. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
9. Aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica de Vilassar de Dalt.
10. Substitució de la representant del grup municipal del Partit Popular a diferents òrgans de representació.
11. Moció de la CEV de suport als aturats de llarga durada i d’ampliació de mitjans econòmics destinats a Serveis Socials.
12. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2013.
13. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2013.
Aprovat per unanimitat (11 vots, falten dos regidors un de  CiU i un de la CEV)

2. Reestructuració parcial del deute de Viserma Serveis i Manteniments, SLU amb Bankia, SA i atorgament d’una comfort letter.
Aprovat per 7 vots a favor (GEVD, OXV, ERC, PSC) en contra 4 vots ( CIU, CEV I PP)

3. Verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic per la concreció d’usos i ordenació volumètrica del nou cementiri i tanatori/crematori de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions de l’acord de la CTU de Barcelona.
Aprovat per 9 vots a favor (GEVD, OXV, ERC, PSC, PP I CIU) CEV no ha votat ha marxat de la sala.


 4. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de l’expedient per l’establiment del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris municipals de Vilassar de Dalt, per tal de gestionar-los de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.
Aprovat per 10vots ( GEVD, OXV, ERC, PSSC, CIU I PP) 1 Abstenció CEV

5. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació.
Aprovat per 8 vots (GEVD, OXV, ERC, PSC i CEV) 2 abstencions de CiU


 6. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus, neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars.
Queda sobre la taula

7. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
Queda sobre la taula

8. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Queda sobre la taula

9. Aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica de Vilassar de Dalt.
Queda sobre la taula

10. Substitució de la representant del grup municipal del Partit Popular a diferents òrgans de representació.
 Aprovat per Unanimitat

11. Moció de la CEV de suport als aturats de llarga durada i d’ampliació de mitjans econòmics destinats a Serveis Socials.
No s'aprova la moció per 9 vots en contra ( GEVD, OXP, ERC, PSC I CiU) i dos a favor de la CEV

12. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2013.
13. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2013.


2. Reestructuració parcial del deute de Viserma Serveis i Manteniments, SLU amb Bankia, SA i atorgament d’una comfort letter.


3. Verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic per la concreció d’usos i ordenació volumètrica del nou cementiri i tanatori/crematori de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions de l’acord de la CTU de Barcelona.


4. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de l’expedient per l’establiment del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris municipals de Vilassar de Dalt, per tal de gestionar-los de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.


5. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació.


6. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus, neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars.
7. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
8. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
9. Aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica de Vilassar de Dalt.


10. Substitució de la representant del grup municipal del Partit Popular a diferents òrgans de representació.


11. Moció de la CEV de suport als aturats de llarga durada i d’ampliació de mitjans econòmics destinats a Serveis Socials.


12. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2013.
13. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:39