Ple del mes de juny de 2020

Caràcter: Ordinària
Data: 25 de juny de 2020
Hora: 18.00 h
Lloc: Via telemàtica a través del canal YouTube de l'Ajuntament

El Ple municipal del mes de juny es podrà seguir, un cop més, de manera virtual pel canal YouTube de l’Ajuntament. La sessió tindrà lloc dijous 25 de juny a partir de les 6 de la tarda.
Donat que la ciutadania no podrà participar en aquesta sessió plenària, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

 

Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de maig de 2020.
2.- Aprovació conveni-tipus gestió padró habitants.
3.- Aprovació de l’expedient de contractació de serveis del personal del SEM Can Banús i del manteniment de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu Can Banús de Vilassar de Dalt.
4.- Nomenament de membres  del Consell de Feminisme i Igualtat
5.- Inici d'expedient per a l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’autorització de terrasses al terme municipal de Vilassar de Dalt.
6.- Aprovació del Pla d'Acció Cultural de Vilassar de Dalt
7.- Nomenament d’un vocal al Patronat de l’Hospital de Sant Pere.
8.- Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+.
9.- Ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, per redistribució de crèdit entre aplicacions pressupostàries del mateix grup de vinculació jurídica, i aprovació d’una subvenció nominativa a favor de l’Associació de Comerciants de Vilassar
10.- Ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número ADMC2020000035.
11.- Ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, per redistribució de crèdit entre aplicacions pressupostàries del mateix grup de vinculació jurídica, i aprovació d’unes subvencions nominatives a entitats de l’àmbit de la cultura i de la prevenció i curació del càncer.
12.- Donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre 2020
13.- Donar compte dels Decrets del mes de maig de 2020.
14.- Precs i preguntes.

El ple d'aquest mes de juny ha servit per donar inici a l'expedient per l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’autorització de terrasses de bars i restaurants de Vilassar de Dalt. Aquest punt s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

En un altre ordre de coses, el Ple també ha servit per fer el nomenament de membres del Consell de Feminisme i Igualtat, per aprovar el Pla d'Acció Cultural de Vilassar de Dalt i per aprovar la declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+.
Per últim, s'han fet tres ratificacions del pressupost vigent per al 2020, per redistribució de crèdit i aprovació d’una subvenció a favor de l’Associació de Comerciants de Vilassar i una altra a favor d'entitats de l’àmbit de la cultura i de la prevenció i curació del càncer.

 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de maig de 2020.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació conveni-tipus gestió padró habitants.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

3.- Aprovació de l’expedient de contractació de serveis del personal del SEM Can Banús i del manteniment de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu Can Banús de Vilassar de Dalt.
Aquest punt es deixa sobre la taula i es tractarà a la propera sessió. 

4.- Nomenament de membres  del Consell de Feminisme i Igualtat.
S'aprova per unanimitat el nomenament de les dones que formaran a partir d'ara el Consell de Feminisme i Igualtat del municipi. 

5.- Inici d'expedient per a l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’autorització de terrasses al terme municipal de Vilassar de Dalt.
S'aprova per unanimitat iniciar l'expedient per a la redacció d'una Ordenança reguladora de l’autorització de terrasses de bars i restaurants a Vilassar. 

6.- Aprovació del Pla d'Acció Cultural de Vilassar de Dalt.

S'aprova per unanimitat el Pla d'Acció Cultural de Vilassar de Dalt.

7.- Nomenament d’un vocal al Patronat de l’Hospital de Sant Pere.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

8.- Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups, amb una esmena del PSC que, per part seva, exclou la inclusió de la sigla Q+

9.- Ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, per redistribució de crèdit entre aplicacions pressupostàries del mateix grup de vinculació jurídica, i aprovació d’una subvenció nominativa a favor de l’Associació de Comerciants de Vilassar.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

10.- Ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número ADMC2020000035.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

11.- Ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, per redistribució de crèdit entre aplicacions pressupostàries del mateix grup de vinculació jurídica, i aprovació d’unes subvencions nominatives a entitats de l’àmbit de la cultura i de la prevenció i curació del càncer.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

12.- Donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre 2020
13.- Donar compte dels Decrets del mes de maig de 2020.
14.- Precs i preguntes.

Vídeos

Ple ordinari del mes de juny 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2021 10:36