Ple del mes de maig 2020

Caràcter: ordinària
Data: 28 de maig de 2020
Hora: 18.00 h
Lloc: via telemàtica al canal de YouTube de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 7 de maig de 2020.

2.- Modificació Puntual núm. 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, del sector Matagalls.

3.- Ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, número ADMC2020000028, en la modalitat de transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, aprovada per decret de l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.

4.- “ Esports per a tothom”

5.- Aprovació de l’expedient de contractació de serveis del personal del SEM Can Banús i del manteniment de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu Can Banús de Vilassar de Dalt.

6.- Donar compte dels Decrets del mes de febrer, març i abril 2020.

7.- Precs i preguntes.

El Ple del mes de maig ha servit, entre d'altres, per aprovar per unanimitat la modificació Puntual núm. 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, del sector Matagalls per suspendre les tramitacions del Pla parcial on s'hi preveu la construcció de 63 xalets.

D'altra banda, el ple aprova, també per unanimitat, la ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, en la modalitat de transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, aprovada per decret de l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.

I per últim, i també per unanimitat de tots els grups, s'aprova un pla d'esports amb el qual es vol donar impuls a la política esportiva del municipi en tots els seus àmbits i cobrir totes les necessitats i demandes que l'esport genera a Vilassar.

 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 7 de maig de 2020.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Modificació Puntual núm. 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, del sector Matagalls.
S'aprova la modificació per unanimitat de tots els grups municipals.

3.- Ratificació de la modificació del pressupost vigent per a 2020, número ADMC2020000028, en la modalitat de transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, aprovada per decret de l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
S'aprova la modificació per unanimitat de tots els grups municipals.

4.- Pla d'esports “ Esports per a tothom”.
El Ple aprova per unanimitat de tots els grups un pla d'esports amb el qual es vol donar impuls a la política esportiva del municipi en tots els seus àmbits i cobrir totes les necessitats i demandes que l'esport genera a Vilassar.

5.- Aprovació de l’expedient de contractació de serveis del personal del SEM Can Banús i del manteniment de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu Can Banús de Vilassar de Dalt.
El punt es deixa sobra la taula per ser tractat al proper ple.

6.- Donar compte dels Decrets del mes de febrer, març i abril 2020.

Moció d'urgència.

S'incorpora una moció d'urgència de Junts per Vilassar, la CUP, i el regidor no adscrit. A la moció demanen destinar les indemnitzacions per assistència al ple que cobren els regidors i regidores i que no han percebut els mesos de març i abril, a la partida de mesures Covid19 per les persones més vulnerables del municipi.

7.- Precs i preguntes.

Vídeos

Ple ordinari del mes de maig 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2021 10:34