Ple del mes de maig de 2008

Data del ple

29/05/2008

Ordre del dia

1. Aprovar la darrera acta ordinària de 24 d´abril de 2008.
2. Distribuir una assignació supramunicipal del Fons de Cooperació Local 2008.
3. Moció proposant deixar sense efecte l´aprovació inicial d´una modificació puntual de les NNSS de planejament de Can Silva adoptat per unanimitat pel Ple en data 20/12/2007.
4. Aprovar un conveni amb diversos ajuntament per sol·licitar, conjuntament, l´ajut del “Subprograma Avanza de Servicios Públicos Digitales.”
5. Moció per Equiparació de sous.
6. Aprovació del conveni de liquidació del Consorci Urbanístic de La Fornaca.
7. Modificar l´annex del Conveni-marc Viserma, serveis i manteniment, SLU i Ajuntament.
8. Autoritzar una polissa de tresoreria.
9. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

La unanimitat del ple deixa sense efecte l'aprovació inical de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de can Silva on es preveia la construcció d'habitatges de lloguer públic en règim de lloguer amb limitació temporal d'ús per a col·lectius amb necessitats específiques i pocs recursos. Davant el seguit de manifestacions contràries dels veïns de la zona, tots els grups municipals han acordat buscar un emplaçament més adequat per aquests habitatges.

1. Aprovar la darrera acta ordinària de 24 d´abril de 2008.
Aprovada per unanimitat de tots els grups.

2. Distribuir una assignació supramunicipal del Fons de Cooperació Local 2008.
Aprovada per unanimitat de tots els grups.

3. Moció proposant deixar sense efecte l´aprovació inicial d´una modificació puntual de les NNSS de planejament de Can Silva adoptat per unanimitat pel Ple en data 20/12/2007.
Aprovada per unanimitat de tots els grups.

4. Aprovar un conveni amb diversos ajuntament per sol·licitar, conjuntament, l´ajut del “Subprograma Avanza de Servicios Públicos Digitales.”
Aprovada per unanimitat de tots els grups.

5. Moció per Equiparació de sous.
La moció ha estat aprovada amb 7 vots a favor de GEVD, ERC, PSC i CIU; 3 en contra de CEV, PPC i regidor no adscrit i 3 abstencions d'OXV.

6. Aprovació del conveni de liquidació del Consorci Urbanístic de La Fornaca.
El conveni ha estat aprovat amb 10 vots a favor del GEVD, ERC, PSC, CIU i OXV, i 3 abstencions de la CEV, PPC i el regidor no adscrit.

7. Modificar l'annex del Conveni-marc Viserma, serveis i manteniment, SLU i Ajuntament.
S'aprova amb 12 vots a favor i 1 abstenció del regidor no adscrit.

8. Autoritzar una polissa de tresoreria.
El punt ha estat aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, ERC, PSC i CIU i 6 en contra d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

9. Assabentar dels decrets d'Alcaldia.

10. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne més detalls en aquest document adjunt.

Fitxer: 29_de_maig_de_2008__ordinari_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 54
Mida: 334,78 kB

Fitxers de so
1.Aprovar la darrera acta ordinària de 24 d´abril de 2008
2.Distribuir una assignació supramunicipal del Fons de Cooperació Local 2008.
3.Moció proposant deixar sense efecte l´aprovació inicial d´una modificació puntual de les NNSS de planejament de Can Silva adoptat per unanimitat pel Ple en data 20/12/2007.
4.Aprovar un conveni amb diversos ajuntament per sol·licitar, conjuntament, l´ajut del “Subprograma Avanza de Servicios Públicos Digitales.”
5.Moció per Equiparació de sous
6.Aprovació del conveni de liquidació del Consorci Urbanístic de La Fornaca.
7.Modificar l´annex del Conveni-marc Viserma, serveis i manteniment, SLU i Ajuntament.
8.Autoritzar una pòlissa de tresoreria.
9.Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
10.Precs i preguntes.
Intervencions del públic assistent

Amb el suport tècnic de:

logo radio vilassar de dalt

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:23