Ple del mes de maig de 2009

Dia: 28 de maig de 2009
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 d´abril de 2009 i extraordinària de data 11 de maig de 2009.
2. Raficació de les tarifes del Casal d´estiu de 2009 de l´empresa municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.
3. Ratificació de la tarifa de Viserma de lloguer mensual de places de pàrquing de Can Manyer.
4. Donar compte de la liquidació dels pressupostos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, Patronat de l'Emissora Municipal; Organisme autònom del Museu Arxiu Municipal i Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa, corresponents a l'exercici 2008.
5. Aprovació del Pla de sanejament financer pel període 2009-2012.
6. Refinançament de les operacions de préstec vigents formalitzades amb Caixa de Catalunya; BBVA; BCL i Caja Madrid.
7. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
8. Reconeixement extrajudicial de crèdits del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa.
9. Aprovació d'una operació de préstec per import de 2.165.000 €.
10. Aprovació d'una operació de préstec per import de 215.000 €, acollida al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
11. Aprovació d'una operació de préstec amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per import de 150.000 €.
12. Aprovar definitivament el projecte d´obra ordinària anomenat “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
13. Aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació del “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
14. Aprovar la implantació de la signatura electrònica al seguiment d´expedients (SDE).
15. Aprovar inicialment el Reglament del Comitè de Seguretat i Salut de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
16. Aprovar l´encomana de gestió de les obres d´urbanització de carrers PUOSC-2009 a Viserma, Serveis i Manteniments SLU.
17. Aprovar el Pla Local de Joventut 2009-2012.
18. Instar a ampliar la representació municipal a l´Associació Comitè d´Agermanament de Vilassar de Dalt.
19. Proposta d´adhesió i suport al tall conjunt del Baix Maresme convocat per al dia 5 de juliol.
20. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
21. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 d´abril de 2009 i extraordinària de data 11 de maig de 2009.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

2. Raficació de les tarifes del Casal d´estiu de 2009 de l´empresa municipal Viserma, Serveis i
Manteniments, SLU.

Les tarifes del Casal d'estiu es van aprovar amb 9 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, CEV i el PPC i 4 abstencions d'OXV i el regidor no adscrit.

3. Ratificació de la tarifa de Viserma de lloguer mensual de places de pàrquing de Can Manyer.El punt va ser aprovat amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC,  PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit i 1 vot en contra de la CEV.

4. Donar compte de la liquidació dels pressupostos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, Patronat de l'Emissora Municipal; Organisme autònom del Museu Arxiu Municipal i Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa, corresponents a l'exercici 2008.

Els 7 punts següents van ser retirats del ple perquè, segons va explicar l'alcalde, Llorenç Artigas, no estaven prou madurs per tractar-los en aquesta sessió.

5. Aprovació del Pla de sanejament financer pel període 2009-2012.
6. Refinançament de les operacions de préstec vigents formalitzades amb Caixa de Catalunya; BBVA; BCL i Caja Madrid.
7. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
8. Reconeixement extrajudicial de crèdits del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa.
9. Aprovació d'una operació de préstec per import de 2.165.000 €.
10. Aprovació d'una operació de préstec per import de 215.000 €, acollida al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
11. Aprovació d'una operació de préstec amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per import de 150.000 €.

12. Aprovar definitivament el projecte d´obra ordinària anomenat “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
El projecte es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

13. Aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació del “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
El punt va ser aprovat amb 10 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC i OXV i 3 abstencions de la CEV, PPC i el regidor no adscrit.

14. Aprovar la implantació de la signatura electrònica al seguiment d´expedients (SDE).
La moció va quedar aprovada per unanimitat de tots els grups.

15. Aprovar inicialment el Reglament del Comitè de Seguretat i Salut de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

16. Aprovar l´encomana de gestió de les obres d´urbanització de carrers PUOSC-2009 a Viserma, Serveis i Manteniments SLU.
El punt va ser aprovat amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC,  PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit i 1 abstenció de la CEV.

17. Aprovar el Pla Local de Joventut 2009-2012.
El pla de joventut es va aprovar amb 8 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC i CEV; 3 vots en contra d'OXV, i 2 abstencions del PPC i regidor no adscrit.

18. Instar a ampliar la representació municipal a l´Associació Comitè d´Agermanament de Vilassar de Dalt.
La moció, presentada per OXV, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups. 

19. Proposta d´adhesió i suport al tall conjunt del Baix Maresme convocat per al dia 5 de juliol.La moció, presentada per OXV i recolzada per tots els grups excepte el PSC, va ser aprovada amb 12 vots a favor i 1 abstenció del PSC.

Proposta d'ordenança municipal per a la prevenció i el control del mosquit tigre.
La moció, que es va afegir fora de l'ordre del dia, es va aprovar amb 12 vots a favor de GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit, i 1 vot en contra de la CEV.

20. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

21. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne el text complet en aquest document adjunt.

Fitxer: PleMaig2009.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 40
Mida: 163,46 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 d´abril de 2009 i extraordinària de data 11 de maig de 2009.


2. Raficació de les tarifes del Casal d´estiu de 2009 de l´empresa municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.


3. Ratificació de la tarifa de Viserma de lloguer mensual de places de pàrquing de Can Manyer.


4. Donar compte de la liquidació dels pressupostos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, Patronat de l'Emissora Municipal; Organisme autònom del Museu Arxiu Municipal i Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa, corresponents a l'exercici 2008.

5. Aprovació del Pla de sanejament financer pel període 2009-2012.
6. Refinançament de les operacions de préstec vigents formalitzades amb Caixa de Catalunya; BBVA; BCL i Caja Madrid.
7. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
8. Reconeixement extrajudicial de crèdits del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa.
9. Aprovació d'una operació de préstec per import de 2.165.000 €.
10. Aprovació d'una operació de préstec per import de 215.000 €, acollida al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
11. Aprovació d'una operació de préstec amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per import de 150.000 €.
12. Aprovar definitivament el projecte d´obra ordinària anomenat “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.


13. Aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació del “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
 

14. Aprovar la implantació de la signatura electrònica al seguiment d´expedients (SDE).


15. Aprovar inicialment el Reglament del Comitè de Seguretat i Salut de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.


16. Aprovar l´encomana de gestió de les obres d´urbanització de carrers PUOSC-2009 a Viserma, Serveis i Manteniments SLU.


17. Aprovar el Pla Local de Joventut 2009-2012.


18. Instar a ampliar la representació municipal a l´Associació Comitè d´Agermanament de Vilassar de Dalt.


19. Proposta d´adhesió i suport al tall conjunt del Baix Maresme convocat per al dia 5 de juliol.


20. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.


21. Precs i preguntes.

Intervenció del públic.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:05