Ple del mes de maig de 2012

Caràcter: Ordinària.
Data: 31 de maig de 2012.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 d’abril de 2012 i de l’acta de la sessió extraordinària del dia 10 de maig de 2012.
2. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2012 del PUOSC per a les obres de Rehabilitació de l’equipament de l’Escorxador  i  de la normativa.
3. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2011 del PUOSC per a les obres de Reurbanització dels carrers del nucli antic, 2a. fase (C/ Mestra Viladrosa)  i  de la normativa.
4. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2012 del PUOSC per a les obres de Reurbanització dels carrers del nucli antic, 2a. fase (C/ Mestra Viladrosa)  i  de la normativa.
5. Acceptació de l'ajut corresponent a l'anualitat 2012 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (mobiliari) i  de la normativa.
6. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
7. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial d’Urbanisme.
8. Resolució d'al•legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Vilassar de Dalt a l’àmbit de la unitat de zona d’equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de sòl a l’àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.
9. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 564, de 14 de maig de 2012, pel qual s’ha resolt la modificació del cartipàs delegant la resolució dels expedients de llicències d’obres a la via pública (OCOM) i de les sol•licituds de préstec de material (MATE) a la regidora de l’àrea de via pública, manteniment i serveis.
10. Moció d’adhesió a la declaració del Parlament Europeu i el Consell de l’any 2012 com a “Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional”.  
11. Moció del PSC i dels grups que s’hi vulguin afegir en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles bressol.
12. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2012.
13. Moció per reclamar a l’Estat Espanyol la transferencia del 0,7% dels fons provinents de l’IRPF destinats a programes de cooperació i voluntariat socials.
14. Moció sobre la defensa del model d’organització territorial propi.
15. Moció de CIU per descobrir i viure el patrimoni vilassarenc.
16. Moció de suport al moviment “No vull pagar”.
17. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
18. Precs i preguntes

Aprovació dels punts

L'alcalde, Xavier Godàs, enceta el ple del mes de maig amb un record a Miquel Córdoba, cap de seguretat de l'Ajunatment, que va morir el passat dissabte 26 de maig.

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 d’abril de 2012 i de l’acta de la sessió extraordinària del dia 10 de maig de 2012.

S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2012 del PUOSC per a les obres de Rehabilitació de l’equipament de l’Escorxador  i  de la normativa.
3. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2011 del PUOSC per a les obres de Reurbanització dels carrers del nucli antic, 2a. fase (C/ Mestra Viladrosa)  i  de la normativa.

4. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2012 del PUOSC per a les obres de Reurbanització dels carrers del nucli antic, 2a. fase (C/ Mestra Viladrosa)  i  de la normativa.
5. Acceptació de l'ajut corresponent a l'anualitat 2012 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (mobiliari) i  de la normativa.

S'accepten els ajuts amb els vots a favor de tots de tots els grups.

6. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.

El punt s'aprova amb els vots a favor de tots els grups.

7. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial d’Urbanisme.

Es retira aquest punt de l'ordre del dia per tractar-lo més endavant.

8. Resolució d'al•legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Vilassar de Dalt a l’àmbit de la unitat de zona d’equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de sòl a l’àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.

El punt queda aprovat amb els 7 vots a favor de GEVD, OXV, ERC i PSC, i els 6 vots en contra de CiU, CEV i PP.

9. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 564, de 14 de maig de 2012, pel qual s’ha resolt la modificació delcartipàs delegant la resolució dels expedients de llicències d’obres a la via pública (OCOM) i de les sol•licituds de préstec de material (MATE) a la regidora de l’àrea de via pública, manteniment i serveis.

10. Moció d’adhesió a la declaració del Parlament Europeu i el Consell de l’any 2012 com a “Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional”.  

El punt s'aprova amb els vots a favor de tots els grups.

11. Moció del PSC i dels grups que s’hi vulguin afegir en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles bressol.

La moció s'aprova amb 12 vots a favor i 1 en contra del PP.

12. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2012.

A 1 de gener de 2012 Vilassar de Dalt té 8.869 habitants.

13. Moció per reclamar a l’Estat Espanyol la transferencia del 0,7% dels fons provinents de l’IRPF destinats a programes de cooperació i voluntariat socials.

La moció s'aprova amb 12 vots a favor i 1 en contra del PP.

14. Moció sobre la defensa del model d’organització territorial propi.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor, 1 abstenció d'ERC i 1 vot en contra del PP.

15. Moció de CiU per descobrir i viure el patrimoni vilassarenc.

Es rebutja la moció amb 7 vots en contra del GEVD, OXV, ERC i PSC; 4 afavor de CiU i PP i 2 abstencions de la CEV.

16. Moció de suport al moviment “No vull pagar”.

La moció de suport s'aprova amb 9 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i CEV; 3 abstencions de CiU i 1 vot en contra del PP.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 26 d´abril de 2012 i de l´acta de la sessió extraordinària del dia 10 de maig de 2012.

2. Acceptació de l´ajut corresponent a l´anualitat 2012 del PUOSC per a les obres de Rehabilitació de l´equipament de l´Escorxador  i  de la normativa.
3. Acceptació de l´ajut corresponent a l´anualitat 2011 del PUOSC per a les obres de Reurbanització dels carrers del nucli antic, 2a. fase (C/ Mestra Viladrosa)  i  de la normativa.
4. Acceptació de l´ajut corresponent a l´anualitat 2012 del PUOSC per a les obres de Reurbanització dels carrers del nucli antic, 2a. fase (C/ Mestra Viladrosa)  i  de la normativa.
5. Acceptació de l'ajut corresponent a l'anualitat 2012 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (mobiliari) i  de la normativa.

6. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.

7. Aprovació de la creació i constitució del Consell sectorial d´Urbanisme.

8. Resolució d'al•legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Vilassar de Dalt a l´àmbit de la unitat de zona d´equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de sòl a l´àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.

9. Donar compte del Decret d´alcaldia núm. 564, de 14 de maig de 2012, pel qual s´ha resolt la modificació del cartipàs delegant la resolució dels expedients de llicències d´obres a la via pública (OCOM) i de les sol•licituds de préstec de material (MATE) a la regidora de l´àrea de via pública, manteniment i serveis.

10. Moció d´adhesió a la declaració del Parlament Europeu i el Consell de l´any 2012 com a “Any Europeu de l´Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional”.  

11. Moció del PSC i dels grups que s´hi vulguin afegir en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d´escoles bressol.

12. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2012.

13. Moció per reclamar a l´Estat Espanyol la transferencia del 0,7% dels fons provinents de l´IRPF destinats a programes de cooperació i voluntariat socials.

14. Moció sobre la defensa del model d´organització territorial propi.

15. Moció de CIU per descobrir i viure el patrimoni vilassarenc.

16. Moció de suport al moviment “No vull pagar”.


17. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 18. Precs i preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:05