Ple del mes de maig de 2013

Caràcter: Ordinària.
Data: 30 de maig de 2013.
Hora: 20h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament.

Ordre del dia    
1. Aprovació de les actes de la sessions ordinàries de 27 de març de 2013 i de 25 d’abril de 2013 i de la sessió extraordinària de 16 de maig de 2013.
2. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l’adjudicació de la concessió d’una porció del domini públic per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla.  
3. Nomenament de vocals del Consell sectorial de Territori i Sostenibilitat.
4. Nomenament de vocals del Consell Rector de l’Organisme Autònom Local del Museu.
5. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 568, de data 27 de maig de 2013, de sol•licitud a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) d’incorporació d’ofici d’esmenes al Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt de març de 2013, per a la seva validació i publicació al DOGC.
6. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació.
7. Moció en defensa del model educatiu i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la LOMCE.
8. Moció en defensa del català a la Franja.
9. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de les actes de la sessions ordinàries de 27 de març de 2013 i de 25 d’abril de 2013 i de la sessió extraordinària de 16 de maig de 2013.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l’adjudicació de la concessió d’una porció del domini públic per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla.
La moció s'aprova amb 11 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PP) i 2 abstencions (CEV).

3. Nomenament de vocals del Consell sectorial de Territori i Sostenibilitat.
Ramon Vilà i Bot i Lluís Grau són nomenats vocals del Consell de Territori i sostenibilitat amb els vots a favor de tots els grups municipals.

4. Nomenament de vocals del Consell Rector de l’Organisme Autònom Local del Museu.
Es nomenen com a vocals del Consell Rector del Museu, Gonzalo Berger en representació del Grup de recerca històrica La Filferrada, Xavier Santamaria en representació de La Llançadora, Agapit Borràs en nom del Grup de Treball Guastavino, Xavier Soriano, en representació dels col·laboradors i Maria LLuïsa Ruhí com a representant del Grup d'Esquerres. S'aproven els nomenaments per unanimitat de tots els grups.

5. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 568, de data 27 de maig de 2013, de sol•licitud a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) d’incorporació d’ofici d’esmenes al Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt de març de 2013, per a la seva validació i publicació al DOGC.
Es ratifica el decret amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC i PSC), 1 abstenció (PP) i 5 vots en contra (CiU i CEV).

6. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació.
El punt s'aprova per unanimitat.
Els punts relatius a la jornada laboral queden sobre la taula a l'espera de poder arribar al màxim consens possible en el proper ple del mes de juny.

7. Moció en defensa del model educatiu i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la LOMCE.
S'aprova la moció amb 12 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV) i un vot en contra (PP).

8. Moció en defensa del català a la Franja.
La moció s'aprova amb 12 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV i una abstenció del PP.

9. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de les actes de la sessions ordinàries de 27 de març de 2013 i de 25 d’abril de 2013 i de la sessió extraordinària de 16 de maig de 2013.

2. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l’adjudicació de la concessió d’una porció del domini públic per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla. 

3. Nomenament de vocals del Consell sectorial de Territori i Sostenibilitat.


4. Nomenament de vocals del Consell Rector de l’Organisme Autònom Local del Museu.


5. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 568, de data 27 de maig de 2013, de sol•licitud a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) d’incorporació d’ofici d’esmenes al Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt de març de 2013, per a la seva validació i publicació al DOGC.


6. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació.


7. Moció en defensa del model educatiu i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la LOMCE.


8. Moció en defensa del català a la Franja.


9. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:40