Ple del mes de març 2019

Caràcter: Ordinària
Data: 28 de març de 2019
Hora: 20 h
Lloc: Sala de Plens.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.
2. Resolució de les reclamacions presentades contra l'aprovació inicial del Pressupost General per a  2019 per part dels grups municipals CUP i PDeCAT.
3. Adopció del sistema de videoacta.
4. Aprovació del Reglament d'adjudicació i normes de funcionament intern del Servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
5. Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.
6. Donar compte del Decret 397, de data 15 de març de 2019, d'aprovació del Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors de Vilassar de Dalt.
7. Donar compte del Decret número 373, de data 8 de març de 2019, en relació al contracte de serveis de l'assessor jurídic.
8. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
9. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.
L’acta s’aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Resolució de les reclamacions presentades contra l'aprovació inicial del Pressupost General per a  2019 per part dels grups municipals CUP i PDeCAT.
El Ple resol les reclamacions presentades a l’aprovació inicial del Pressupost 2019 i l’aprova definitivament amb els vots a favor d’ARA Vilassar i el PSC i els vots en contra del PDeCAT, la CUP i el PP.

El Ple del mes de març ha servit per aprovar definitivament el Pressupost per l’exercici 2019 marcat pel final de mandat de l’actual equip de Govern.

El Pressupost aprovat és de 12,3M€ i té com a prioritats fer front la falta d’habitatge per a famílies desafavorides mitjançant el conveni amb Habitat 3 que intervindrà habitatges buits. Es manté la política de remunicipalització dels serveis que passaran a gestió directa, com l’assessorament jurídic municipal i el servei d’arxiu. D’altra banda, el Pressupost contempla intervencions en equipaments municipals com la Nau Vella de can Manyer, el Poliesportiu Municipal i la millora de la via pública. També s’ha previst augmentar la plantilla de la Policia Local per millorar la seguretat ciutadana davant l’onada de robatoris.
Un any més l’equip de Govern presenta un Pressupost continuista que s'ajusta a la sostenibilitat financera que es van marcar a l'inici de mandat i que finalitza el mes de maig amb un estalvi net positiu d’1M€, un romanent de tresoreria positiu d’1,1M€, un deute viu d’un 75%  i un període mitjà de pagament a proveïdors de 30 dies.

3. Adopció del sistema de videoacta.
El Ple aprova l’adopció del sistema de videoacta per a l’enregistrament i retransmissió de les sessions plenàries. El punt s’aprova amb els vots a favor d’ARA Vilassar , el PDeCAT, la CUP, el PP i el vot en contra del PSC.

4. Aprovació del Reglament d'adjudicació i normes de funcionament intern del Servie d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
S’aprova el Reglament amb els vots a favor d’ARA Vilassar, el PDeCAT i el PP i les abstencions de la CUP i el PSC.

5. Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.
La moció es rebutja amb els vots en contra d’ARA Vilassar, els vots a favor del PDeCAT i les 3 abstencions de la CUP i el PSC.

6. Donar compte del Decret 397, de data 15 de març de 2019, d'aprovació del Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors de Vilassar de Dalt.

7. Donar compte del Decret número 373, de data 8 de març de 2019, en relació al contracte de serveis de l'assessor jurídic.
S’aprova la moció amb els vots a favor d’ARA Vilassar i les abstencions del PDeCAT, la CUP,  el PP i el PSC.

8. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
9. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple març

Fitxer: ACTA_PLE_28032019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 49
Mida: 2,02 MB

 

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.

 

2. Resolució de les reclamacions presentades contra l'aprovació inicial del Pressupost General per a  2019 per part dels grups municipals CUP i PDeCAT.

 

3. Adopció del sistema de videoacta.

 

4. Aprovació del Reglament d'adjudicació i normes de funcionament intern del Servie d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

 

5. Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.6. Donar compte del Decret 397, de data 15 de març de 2019, d'aprovació del Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors de Vilassar de Dalt.

 

7. Donar compte del Decret número 373, de data 8 de març de 2019, en relació al contracte de serveis de l'assessor jurídic.
8. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
9. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:22