Ple del mes de març 2021

Caràcter: Ordinària

Data: 25 de març de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

 

 

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2021.

2.- Aprovació i suport a la proposta del Consell d'Infants del curs 2020-2021.

3.- Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública (AMEP).

4.- Modificacions pressupostàries en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020 i transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa.

5.- Requeriment a Correus per la retirada de bona part de les bústies del municipi.

6.- Moció per corregir el greuge entre noms masculins i femenins del nomenclàtor de Vilassar.

7.- Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, del Consorci del Centre Teatral i cultural La Massa.

8.- Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost del OA Museu Arxiu Municipal corresponent a l'exercici 2020.

9.- Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, de l'Ajuntament.

10.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’adhesió al conveni per a la creació de l'Acord de concertació pel desenvolupament econòmic, social i l'ocupació del Maresme

11.- Donar compte dels Decrets del mes de febrer 2021.

12.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2021.

L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació i suport a la proposta del Consell d'Infants del curs 2020-2021.

L'Ivo i la Noa, com a representants del Consell d'Infants porten al Ple dues propostes: la primera és la de penjar pel poble cartells de motivació i sensibilització que recordin a les persones fer accions per promoure una bona convivència i uns bons comportaments entre la ciutadania; i la segona, està enfocada a una ocupació de la via pública segura i qualitativa, com per exemple pintar jocs a terra perquè els nens i nenes que hi passin puguin jugar al carrer. Proposen fer-ho en espais on normalment cal esperar com l'entrada d'un espai comercial o del CAP.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

3.- Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública (AMEP).

Per unanimitat de tots els grups municipals s'aprova l'adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública (AMEP).

4.- Modificacions pressupostàries en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020 i transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa.

La modificació, que possibilitarà incrementar les inversions municipals en 1 milió d’euros addicionals i que situarà les inversions pel 2021 en 2,7 milions d’euros, s'ha aprovat amb 12 vots a favor d’Ara Vilassar, Junts per Vilassar, la Cup i el PSC i 1 en contra del regidor no adscrit.

5.- Requeriment a Correus per la retirada de bona part de les bústies del municipi.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

6.- Moció per corregir el greuge entre noms masculins i femenins del nomenclàtor de Vilassar.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

7.- Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, del Consorci del Centre Teatral i cultural La Massa.

8.- Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost del OA Museu Arxiu Municipal corresponent a l'exercici 2020.

9.- Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, de l'Ajuntament.

10.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’adhesió al conveni per a la creació de l'Acord de concertació pel desenvolupament econòmic, social i l'ocupació del Maresme

11.- Donar compte dels Decrets del mes de febrer 2021.

12.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

El Ple Vilassar comença escoltant les propostes dels nens i les nenes del Consell d'Infants. En aquesta ocasió fan de consellers l'Ivo i la Noa que porten al ple dues propostes: la primera és la de penjar pel poble cartells de motivació i sensibilització que recordin a les persones fer accions per promoure una bona convivència i uns bons comportaments entre la ciutadania. La segona, està enfocada a una ocupació de la via pública segura i qualitativa, com per exemple pintar jocs a terra perquè els nens i nenes que hi passin puguin jugar al carrer. Proposen fer-ho en espais on normalment cal esperar com l'entrada d'un espai comercial o del CAP. Tot plegat per fer del poble un espai agradable, segur i sostenible. Tot els grups municipals voten a favor de les propostes dels nens i nenes i els feliciten per la gran tasca que estan fent des del Consell per fer un poble  millor.
 
També per unanimitat s'aprova l'adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública (AMEP) amb finalitat de difondre i promoure la propietat, la titularitat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sotenible.
 
El punt quart, de caire econòmic, porta al ple unes modificacions pressupostàries en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020 i una transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. Aquesta proposta d’aplicació parcial del romanent de tresoreria i d’altres operacions presentades per l’equip de govern aportarà importants millores al pressupost vigent i als dels propers anys, ja que s’afegeix 1 milió d’euros addicional per a inversions. La modificació ha estat molt ben rebuda pels grups de l'oposició i s'ha aprovat amb 12 vots a favor d’Ara Vilassar, Junts per Vilassar, la Cup i el PSC i 1 en contra del regidor no adscrit.

En un altre ordre de coses i en darrer lloc, el ple acorda unànimament fer un requeriment a Correus per la retirada de bona part de les bústies del municipi i la correcció del greuge entre noms masculins i femenins del nomenclàtor de Vilassar.

 

Vídeos

Ple ordinari del mes de març

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 12:41