Ple del mes de novembre 2009

Data del ple 26 de novembre de 2009
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària del dia 29 d´octubre de 2009.
2. Aprovació definitiva del plec de clàusules administratives generals de contractació. Model Diputació de Barcelona.
3. Aprovació inicial modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planenjament de Vilassar de Dalt en la Nau sud de Can Manyer per equipament i trasllat d´aprofitament.
4. Aprovació inicial de la creació i constitució del Consorci D.O. Alella i dels seus estatuts.
5. Modificació del Conveni de col•laboració entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Comissió Dindori de Cooperació Internacional i aprovació dels projectes de cooperació proposats per la Comissió Dindori 2009/2010.
6. Moció de tots els grups municipals i del regidor no adscrit de suport al desplegament efectiu de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
7. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària del dia 29 d´octubre de 2009.
L'acta s'aprova per unanimitat.

2. Aprovació definitiva del plec de clàusules administratives generals de contractació. Model Diputació de Barcelona.
S'aprova la proposta amb 12 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, OxV, PP i el regidor no adscrit i una abstenció de CEV.

3. Aprovació inicial modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planenjament de Vilassar de Dalt en la Nau sud de Can Manyer per equipament i trasllat d´aprofitament.
Es proposa traslladar els habitatges de renda lliure que s'havien de construir en aquesta nau a tres zones diferents del poble i convertir-los en habitatges de protecció oficial. De la mateixa manera la Nau sud de Can Manyer es convertirà en equipament.
S'aprova el punt per 11 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, OxV i PP, 1 vot en contra de CEV i una abstenció del regidor no adscrit.

4. Aprovació inicial de la creació i constitució del Consorci D.O. Alella i dels seus estatuts.
S'aprova la moció per consens de tots els grups.

5. Modificació del Conveni de col•laboració entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Comissió Dindori de Cooperació Internacional i aprovació dels projectes de cooperació proposats per la Comissió Dindori 2009/2010.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

6. Moció de tots els grups municipals i del regidor no adscrit de suport al desplegament efectiu de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
S'aprova la moció per unamimitat.

7. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària del dia 29 d´octubre de 2009.
2. Aprovació definitiva del plec de clàusules administratives generals de contractació. Model Diputació de Barcelona.
3. Aprovació inicial modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planenjament de Vilassar de Dalt en la Nau sud de Can Manyer per equipament i trasllat d´aprofitament.
4. Aprovació inicial de la creació i constitució del Consorci D.O. Alella i dels seus estatuts.
5. Modificació del Conveni de col•laboració entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Comissió Dindori de Cooperació Internacional i aprovació dels projectes de cooperació proposats per la Comissió Dindori 2009/2010.
6. Moció de tots els grups municipals i del regidor no adscrit de suport al desplegament efectiu de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
8. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:58