Ple del mes de novembre 2010

Dia: 25 de novembre de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 28 d´octubre de 2010.
2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei municipal de clavegueram, per tal de gestionar-lo de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.
3. Aprovació del Pla d´austeritat de l´Ajuntament.
4. Ratificació de l´acord del Consell d´Administració de 17 de novembre de 2010 d´aprovació de les mesures correctores de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU.
5. Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
6. Aprovació inicial Ordenança reguladora de l´Administració Electrònica a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
7. Aprovació d´una pròrroga de vuit mesos de la concessió de les parades i llocs del Mercat del Carme.
8. Aprovació de la Trama Urbana Consolidada (TUC).
9. Ratificació informe tècnic sobre la Ronda Maresme i tramesa a la Generalitat de Catalunya.
10. Moció del GEVD, OXV, ERC, CEV i Regidor no adscrit, oberta a la resta de grups, en oposició al Projecte de Ronda del baix Maresme, paral•lela a l´autopista C-32, entre Montgat i la Ronda de Mataró.
11. Reconeixement dels 120 anys de la inauguració del cafè i la seu social de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
12. Moció d´ERC, GEVD, OXV, CiU, CEV, PP i Regidor no adscrit, de condemna a l´atac marroquí al campament sahrauí de la dignitat.
13. Moció d´OXV, CiU i Regidor no adscrit, per instar a la societat municipal Viserma a constituir una comissió de seguiment del nou Mercat municipal de Can Robinat.
14. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 28 d´octubre de 2010.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei municipal de clavegueram, per tal de gestionar-lo de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.
El punt s'aprova per 7 vots a favor del GEVD, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d' OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.

3. Aprovació del Pla d´austeritat de l´Ajuntament.
Aquest punt ha estat retirat de l'ordre del dia.

4. Ratificació de l´acord del Consell d´Administració de 17 de novembre de 2010 d´aprovació de les mesures correctores de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU.
Aquest punt ha estat retirat de l'ordre del dia.

5. Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.
 
6. Aprovació inicial Ordenança reguladora de l´Administració Electrònica a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
El punt s'aprova per consens de tots els grups.

7. Aprovació d´una pròrroga de vuit mesos de la concessió de les parades i llocs del Mercat del Carme.
Aquest punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

8. Aprovació de la Trama Urbana Consolidada (TUC).
El punt s'aprova per 9 vots a favor de GEVD, CiU, ERC, PSC, CEV i PPC i 4 abstencions d'OXV i el regidor no adscrit.

9. Ratificació informe tècnic sobre la Ronda Maresme i tramesa a la Generalitat de Catalunya.
La proposta s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

10. Moció del GEVD, OXV, ERC, CEV i Regidor no adscrit, oberta a la resta de grups, en oposició al Projecte de Ronda del baix Maresme, paral•lela a l´autopista C-32, entre Montgat i la Ronda de Mataró.
La moció s'aprova per 11 vots a favor de GEVD, OXV, ERC, CEV, PPC i el regidor no adscrit, 1 vot en contra del PSC i una abstenció de CiU.

11. Reconeixement dels 120 anys de la inauguració del cafè i la seu social de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
El punt s'aprova per consens de tots els grups.

12. Moció d´ERC, GEVD, OXV, CiU, CEV, PP i Regidor no adscrit, de condemna a l´atac marroquí al campament sahrauí de la dignitat.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals amb 13 vots a favor.

13. Moció d´OXV, CiU i Regidor no adscrit, per instar a la societat municipal Viserma a constituir una comissió de seguiment del nou Mercat municipal de Can Robinat.
La moció s'aprova per unanimitat amb 13 vots a favor.

14. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 28 d´octubre de 2010.

2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei municipal de clavegueram, per tal de gestionar-lo de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.

3. Aprovació del Pla d´austeritat de l´Ajuntament.

4. Ratificació de l´acord del Consell d´Administració de 17 de novembre de 2010 d´aprovació de les mesures correctores de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU.

5. Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
 
6. Aprovació inicial Ordenança reguladora de l´Administració Electrònica a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.

7. Aprovació d´una pròrroga de vuit mesos de la concessió de les parades i llocs del Mercat del Carme.

8. Aprovació de la Trama Urbana Consolidada (TUC).

9. Ratificació informe tècnic sobre la Ronda Maresme i tramesa a la Generalitat de Catalunya.

10. Moció del GEVD, OXV, ERC, CEV i Regidor no adscrit, oberta a la resta de grups, en oposició al Projecte de Ronda del baix Maresme, paral•lela a l´autopista C-32, entre Montgat i la Ronda de Mataró.

11. Reconeixement dels 120 anys de la inauguració del cafè i la seu social de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.

12. Moció d´ERC, GEVD, OXV, CiU, CEV, PP i Regidor no adscrit, de condemna a l´atac marroquí al campament sahrauí de la dignitat.

13. Moció d´OXV, CiU i Regidor no adscrit, per instar a la societat municipal Viserma a constituir una comissió de seguiment del nou Mercat municipal de Can Robinat.

15. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:41