Ple del mes de novembre 2013

Caràcter: Ordinària.
Data: 28 de novembre de 2013.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2013 i de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 13 de novembre de 2013.
2. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2014.
3. Aprovació conveni de separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorci Digital Mataró-Maresme. 
4. Aprovació del Conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de deutes, i compensació amb Graiva, Obres i Serveis SL.
5. Aprovació inicial dels nous Estatuts de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
6. Aprovació inicial del Pla de Comunicació.
7. Moció d’ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta d’ERC presentada al parlament per instar al Govern a estudiar emplaçaments alternatius del Centre de Telecomunicacions de l’antena de Sant Mateu.
8. Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d’adhesió a la campanya “El món ho ha de saber”.
9. Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre de 2013.
10. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2013 i de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 13 de novembre de 2013
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.
2. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2014.
El pressupost general consolidat, és a dir, Ajuntament més Organismes autònoms, és de 12.821968,00€ pel que fa als ingressos pressupostos i 12.821968,00 de despeses.El pressupost General de l'Ajuntament per l'exercici 2014 s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OXV, ERC i PSC i 5 en contra de CIU i CEV.
3. Aprovació conveni de separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorci Digital Mataró-Maresme. 
S'aprova el conveni per unanimitat.
4. Aprovació del Conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de deutes, i compensació amb Graiva, Obres i Serveis SL.
S'aprova el conveni de satisfacció extraprocessal amb 10 vots a favor de GEVD, CIU, OXV, ERCi PSC i 2 vots en contra de CEV
5. Aprovació inicial dels nous Estatuts de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
S'aproven els nous estatuts de l'Organisme Autònim del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt per 10 vots a favor de GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC i 2 abstencions del CEV
6. Aprovació inicial del Pla de Comunicació.
S'aprova el pla de comunicació amb 7 vots a favor de GEVD, OXV, ERC i PSC i 5 abstencions de CIU i CEV
7. Moció d’ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta d’ERC presentada al parlament per instar al Govern a estudiar emplaçaments alternatius del Centre de Telecomunicacions de l’antena de Sant Mateu.
Moció aprovada per unanimitat
8. Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d’adhesió a la campanya “El món ho ha de saber”.
Moció aprovada per 11 vots a favor de CIU, GEVD, OXV,CEV i ERC i 1 en contra del PSC
9. Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre de 2013.
10. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple novembre 2013

Fitxer: ACTA_28_NOVEMBRE_2013.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 37
Mida: 325,41 kB

 • Fitxers de so

  1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2013 i de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 13 de novembre de 2013.

  2. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2014.

  3. Aprovació conveni de separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorci Digital Mataró-Maresme. 

  4. Aprovació del Conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de deutes, i compensació amb Graiva, Obres i Serveis SL.

  5. Aprovació inicial dels nous Estatuts de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

  6. Aprovació inicial del Pla de Comunicació.

  7. Moció d’ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta d’ERC presentada al parlament per instar al Govern a estudiar emplaçaments alternatius del Centre de Telecomunicacions de l’antena de Sant Mateu.

  8. Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d’adhesió a la campanya “El món ho ha de saber”.

  9. Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre de 2013.

  10. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
  11. Precs i preguntes.

   

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:31