Ple del mes de novembre 2020

Caràcter: Ordinària
Data: 26 de novembre del 2020
Hora: 20 h
Lloc: Via telemàtica a través del canal YouTube de l'Ajuntament

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 d'octubre de 2020.

2.- Presentació de l'informe de Defensa Ciutadana 2019.

3.- Adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona en la seva vessant de Central de Serveis Tècnics.

4.- Moció de tots els grups i del regidor no adscrit, en defensa de la unitat de la llengua catalana.

5.- Aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic Can Reig.

6.- Aprovació inicial de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais d’us públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Vilassar de Dalt.

7.- Moció per establir i/o modificar les condicions bàsiques de les subvencions amb lliure concurrència i per als convenis amb subvenció directa i finalista entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i entitats culturals.

8.- Moció per a la recuperació i reactivació del sector dels espectacles i els esdeveniments a Vilassar de Dalt.

9.- Aprovació de les bases del XXXVII Concurs Literari de Sant Jordi (2021).

El ple del mes de novembre, ha començat amb la presentació de l'informe del 2019 de l'oficina Defensa Ciutadana a càrrec del Defensor, Jaume Solé. En el document s'hi detallen totes les actuacions que la institució ha dut a terme durant el 2019 i s'hi presenten estadístiques de tipologia i resolució així com propostes de millora de l'actuació municipal derivades de les consultes i casos atesos. Durant el 2019, doncs, el defensor de la ciutadania ha atès 7 casos oberts i 7 actuacions d'ofici. Per àrees, les de manteniment i via pública són les que recullen més casos atesos.Entre les recomanacions emeses pel defensor en el seu informe anual destaca l’erradicació del silenci administratiu, la millora de la comunicació, la difusió de la pròpia institució de Defensa ciutadana i la promoció de la participació ciutadana.

Acabada la presentació del Defensor, el ple ha seguit amb la moció d'adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona en la seva vessant de Central de Serveis Tècnics, amb la qual es proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir serveis entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic. Un punt que ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups igual que la següent moció en defensa de la unitat de la llengua catalana.

L'aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic Can Reig que s'havia de debatre en aquesta sessió es deixa sobre la taula per ser tractada en propers plens i es passa a tractar l'aprovació inicial de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais d’us públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Vilassar de Dalt. Una ordenança que s'aprova amb 12 vots a favor, d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i PSC i 1 en contra del regidor no adscrit.

La sessió d'aques mes també ha servit per establir i/o modificar les condicions bàsiques de les subvencions amb lliure concurrència i per als convenis amb subvenció directa i finalista entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i entitats culturals. Azquest punt ha obtingut el suport de tots els grup.

El ple s'ha tancat amb l'aprovació per unanimitat de dues mocions, una per a la recuperació i reactivació del sector dels espectacles i els esdeveniments a Vilassar de Dalt i una altra per aprovar les bases del XXXVII Concurs Literari de Sant Jordi.

 

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 d'octubre de 2020.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals. 

2.- Presentació de l'informe de Defensa Ciutadana 2019.

El Defensor de la Ciutadania, Jaume Solé, presenta al Ple l'informe de sol·licituds, queixes i suggeriments rebuts durant l'any 2019.

3.- Adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona en la seva vessant de Central de Serveis Tècnics.

La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir serveis entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic. 

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals. 

4.- Moció de tots els grups i del regidor no adscrit, en defensa de la unitat de la llengua catalana.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals. 

5.- Aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic Can Reig.

La moció es deixa sobre la taula per ser tractada en propers plens. 

6.- Aprovació inicial de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais d’us públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Vilassar de Dalt.

S'aprova amb 12 vots a favor, d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i PSC i 1 en contra del Regidor no adscrit, l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais d’us públic amb terrasses de Vilassar de Dalt. 

7.- Moció per establir i/o modificar les condicions bàsiques de les subvencions amb lliure concurrència i per als convenis amb subvenció directa i finalista entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i entitats culturals.

Moció presentada per Junts per Vilassar, la CUP i el Regidor no adscrit, per modificar les condicions de les subvencions amb lliure concurrència i per als convenis amb subvenció directa i finalista entre l’Ajuntament i entitats culturals.

La  moció s'aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals.

8.- Moció per a la recuperació i reactivació del sector dels espectacles i els esdeveniments a Vilassar de Dalt.

La moció, presentada per la CUP, s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals. 

9.- Aprovació de les bases del XXXVII Concurs Literari de Sant Jordi (2021).

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals. 

Imatges

Vídeos

Ple ordinari del mes de novembre 2020

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2021 10:45