Ple del mes de novembre de 2021

Caràcter: Ordinària

Data: 25 de novembre de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 d'octubre de 2021.

2.- Informe anual  2020 del Defensor del Ciutadà.

3.- Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2022.

4.- Modificació del pressupost vigent per a 2021, transferència de crèdit del fons de contingències, i aprovació d’unes subvencions nominatives a entitats de l’àmbit de la joventut, de la cultura i de la prevenció dels incendis forestals.

5.- Adjudicació del concurs per a la concessió demanial per a l’adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

6.- Pròrroga del Pla Local de Joventut 2018-2021 per a l’exercici 2022.

7.- Moció en suport a l’Arnau Móra i els 7 del 30G.

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del mes d'octubre de 2021.

9.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 d'octubre de 2021.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Informe anual  2020 del Defensor del Ciutadà.

El defensor de la ciutadania, Jaume Solé, presenta el seu informe anual al ple. Informa que durant el 2020 va obrir 6 expedients de queixa més 21 d’ofici. L’informe constata, entre altres, que l’administració és lenta i li costa explicar-se i contestar. Per això, fa una sèries de recomanacions entre les quals hi ha erradicar el silenci administratiu, treballar per una bona comunicació, clara i efectiva, incentivar la participació ciutadana i difondre la defensa ciutadana.

3.- Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2022.

El pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’any 2022 ascendeix a 14.296.638,60€. Un pressupost que s’ha elaborat mantenint i millorant tots els indicadors financers i de solvència de l’Ajuntament i congelant, un any més, els impostos i les taxes municipals. El pressupost dona resposta a reptes importants com la creació d’una companyia d’aigües, compra d’habitatge públic, importants inversions en via pública, bens i equipaments, i cobertura de necessitats socials entre d’altres.

El pressupost s'aprova amb 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC), 3 abstencions (Junts x Vilassar) o un vot en contra (regidor no adscrit).

4.- Modificació del pressupost vigent per a 2021, transferència de crèdit del fons de contingències, i aprovació d’unes subvencions nominatives a entitats de l’àmbit de la joventut, de la cultura i de la prevenció dels incendis forestals.

La modificació del pressupost vigent per a 2021 consisteix en una trasnferència de crèdit del fons de contingències i aprovació d’unes subvencions nominatives a entitats de l’àmbit de la joventut, de la cultura i de la prevenció dels incendis forestals per valor de 9.400 €.

La moció s'aprova per unanimitat. 

5.- Adjudicació del concurs per a la concessió demanial per a l’adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

D’acord amb una de les actuacions prioritàries del Pla de mandat que buscava la promoció de fórmules alternatives d’habitatge per al jovent de Vilassar, el ple aprova la concessió en règim de masoveria urbana de l’habitatge de can Tarrida a Elisabet Pons Puigdomènech, Àurea Grau Loire i Paula Muñoz Novell, després de la resolució del concurs públic convocat el passat mes de setembre.

L'adjudicació s'aprova per unanimitat.

6.- Pròrroga del Pla Local de Joventut 2018-2021 per a l’exercici 2022.

Davant la intenció de reconduir les actuacions del Servei d’Infància, Adolescència i Joventut, s’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic Taller de Diagnosi del Pla Local de Joventut per tal d’analitzar el Pla i posteriorment elaborar el disseny, marcant les línies d’actuació, del pròxim Pla Local de Joventut 2022-2025. Mentre no s’aprovi el nou pla, es prorroga l’actual per tal de poder vehicular les actuacions de l’àrea.

S'aprova el punt per unanimitat.

7.- Moció en suport a l’Arnau Móra i els 7 del 30G.

La CUP, Junts per Vilassar i el regidor no adscrit presenten aquesta moció per mostrar solidaritat i suport a l’Arnau Móra i a les 6 persones més del grup que s’anomena els 7 del 30G, a les seves famílies, amistats i grups de suport davant les acusacions que pretenen enviar-los a la presó per exercir el seu a dret a la manifestació, condemnar la repressió contra el moviment independentista i demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que continuï en la voluntat de retirar-se com acusació particular d’aquesta i totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor (CUP, Junts x Vilassar, el regidor no adscrit, ARA Vilassar) i 2 abstencions (PSC).

Moció d'urgència.- Moció de suport al català a l'escola i de defensa de l'escola catalana.

S'aprova la moció amb 11 vots a favor (CUP, Junts x Vilassar, el regidor no adscrit, ARA Vilassar) i 2 abstencions (PSC).

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del mes d'octubre de 2021.

9.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

El Ple ordinari del mes de novembre ha començat amb la lectura del manifest del 25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, per part de les regidores del consistori. 
Un cop aprovada l’acta de la sessió del mes d’octubre, el defensor de la ciutadania de Vilassar de Dalt, Jaume Solé ha presentat la plenari el seu informe de l’any 2021. Ha informat que durant el 2020 va obrir 6 expedients de queixa més 21 d’ofici. L’informe constata, entre altres que l’administració és lenta, i li costa explicar-se i contestar. Per això, fa una sèries de recomanacions entre les quals hi ha erradicar el silenci administratiu, treballar per una bona comunicació, clara i efectiva, incentivar la participació ciutadana i difondre la defensa ciutadana.

Un dels punts destacats de l’ordre del dia ha estat l’aprovació incial del pressupost per l’any 2022 que ha estat possible gràcies a un acord signat entre el govern i la CUP i als vots a favor del PSC i les abstencions de Junts per Vilassar. El pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’any 2022 ascendeix a 14.296.638,60€. Un Pressupost que s’ha elaborat mantenint i millorant tots els indicadors financers i de solvència de l’Ajuntament i congelant, un any més, els impostos i les taxes municipals. El pressupost dona resposta a reptes importants com la creació d’una companyia d’aigües, compra d’habitatge públic, importants inversions en via pública, bens i equipaments, i cobertura de necessitats socials entre d’altres. La votació final ha estat de 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC), 3 abstencions (Junts x Vilassar) o un vot en contra (regidor no adscrit).

Encara en àmbit econòmic, el ple ha aprovat una modificació del pressupost per destinar 9.400€ del fons de contingència a subvencions nominatives a entitats de l’àmbit de la joventut, de la cultura i de la prevenció dels incendis forestals. El punt es va aprovar per unanimitat.
En el ple del mes de novembre també s’ha resolt l’adjudicació d’un habitatde de can Tarrida en règim de masoveria urbana. D’acord amb una de les actuacions prioritàries del Pla de mandat que buscava la promoció de fórmules alternatives d’habitatge per al jovent de Vilassar, el ple ha aprovat per unanimitat la concessió en règim de masoveria urbana de l’habitatge de can Tarrida a Elisabet Pons Puigdomènech, Àurea Grau Loire i Paula Muñoz Novell, després de la resolució del concurs públic convocat el passat mes de setembre.

Davant la intenció de reconduir les actuacions del Servei d’Infància, Adolescència i Joventut, s’ha sol•licitat a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic Taller de Diagnosi del Pla Local de Joventut per tal d’analitzar el Pla i posteriorment elaborar el disseny, marcant les línies d’actuació, del pròxim Pla Local de Joventut 2022-2025. Mentre no s’aprovi el nou pla, el ple ha acordat per unanimitat la pròrroga de l’actual per tal de poder vehicular les actuacions de l’àrea. 

La CUP, Junts per Vilassar i el regidor no adscrit han presentat una moció per mostrar solidaritat i suport a l’Arnau Móra i a les 6 persones més del grup que s’anomena els 7 del 30G, a les seves famílies, amistats i grups de suport davant les acusacions desproporcionades que pretenen enviar-los a la presó per exercir el seu a dret a la manifestació, condemnar la repressió contra el moviment independentista i demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que continuï en la voluntat de retirar-se com acusació particular d’aquesta i totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació. La moció s’ha aprovat amb 11 vots a favor (CUP, Junts x Vilassar, el regidor no adscrit, ARA Vilassar) i 2 abstencions (PSC). 
Abans del torn de precs i preguntes, el ple ha tractat d’urgència una moció de suport al català a l’escola i de defensa del model d’escola catalana que s’ha aprovat amb 11 vots a favor (CUP, Junts x Vilassar, el regidor no adscrit, ARA Vilassar) i 2 abstencions (PSC).
Com és habitual, la sessió ha acabat amb les preguntes i precs dels regidors i regidores de l’oposició i les que el públic ha fet arribar de forma telemàtica.


 

Vídeos

Ple ordinari del mes de novembre 2021

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 12:34