Ple del mes de setembre 2012

Caràcter: ORDINÀRIA.
Data: 27 de setembre de 2012.
Hora: a les 20:00h.
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2012 i de l´acta de la sessió extraordinària de 6 de setembre de 2012.
2. Aprovació de l´expedient de contractació de la gestió del servei públic de la piscina municipal, dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; i la seva licitació. 
3. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l´adjudicació de la constitució d´un dret de superfície sobre un solar de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Olla de Vilassar de Dalt.
4. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a la concessió d´una parcel•la de domini públic per a la construcció i explotació d´unes pistes de pàdel a la zona d´equipaments de Can Olla. 
5. Nomenament de vocals del plenari del Consell de la Vila.
6. Aprovació inicial de la desafectació com a bé demanial de l´edifici del passatge Nirell s/n. 
7. Aprovació inicial del conveni de cessió a precari de l´edifici del passatge Nirell s/n.
8. Aprovació de modificació i noves denominacions al nomenclàtor de carrers del municipi.
9. Moció de valoració de la Diada de l´11 de setembre.
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2012 i de l´acta de la sessió extraordinària de 6 de setembre de 2012.
S'aproven les actes per unanimitat.

2. Aprovació de l'expedient de contractació de la gestió del servei públic de la piscina municipal, dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; i la seva licitació.
S'aprova el punt amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i PP; 3 en contra de CIU i 2 abstencions de la CEV.

3. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l´adjudicació de la constitució d´un dret de superfície sobre un solar de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Olla de Vilassar de Dalt.
La moció queda aprovada amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i PP i 5 en contra de CIU i CEV.

4. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a la concessió d´una parcel•la de domini públic per a la construcció i explotació d´unes pistes de pàdel a la zona d´equipaments de Can Olla.
S'aprova amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i PP i 5 en contra de CIU i CEV.

5. Nomenament de vocals del plenari del Consell de la Vila.
Es constitueix el Consell de la Vila amb els vots a favor de tots els grups.

6. Aprovació inicial de la desafectació com a bé demanial de l´edifici del passatge Nirell,2.

7. Aprovació inicial del conveni de cessió a precari de l´edifici del passatge Nirell, 2, a favor de l'entitat Vilassar de Dalt Contra el Càncer.

Es voten juntament els punts 6 i 7 i s'aproven amb 11 vots a favor del GEVD, CIU, OXV, ERC, PSC i PP; i 2 abstencions de la CEV.

8. Aprovació de modificació i noves denominacions al nomenclàtor de carrers del municipi.
S'aprova la modificació amb els vots a favor de tots els grups.

9. Moció de valoració de la Diada de l'11 de setembre.
S'aprova la moció en suport de la constitució de l’Estat Català en el marc de la Unió Europea amb els vots a favor de tots els grups a excepció del vot en contra del PP i l'abstenció del PSC.

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

11. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2012 i de l´acta de la sessió extraordinària de 6 de setembre de 2012.

2. Aprovació de l´expedient de contractació de la gestió del servei públic de la piscina municipal, dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; i la seva licitació.

3. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l´adjudicació de la constitució d´un dret de superfície sobre un solar de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Olla de Vilassar de Dalt.

4. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a la concessió d´una parcel•la de domini públic per a la construcció i explotació d´unes pistes de pàdel a la zona d´equipaments de Can Olla.

5. Nomenament de vocals del plenari del Consell de la Vila.

6. Aprovació inicial de la desafectació com a bé demanial de l´edifici del passatge Nirell s/n.
7. Aprovació inicial del conveni de cessió a precari de l´edifici del passatge Nirell s/n.

8. Aprovació de modificació i noves denominacions al nomenclàtor de carrers del municipi.

9. Moció de valoració de la Diada de l´11 de setembre.

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 11. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:59