Ple del mes de setembre 2013

Caràcter: Ordinària.
Data: 26 de setembre de 2013.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia    
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2013 i de les extraordinàries i urgents de 3 i de 19 de setembre de 2013.
2. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 898, de 9 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla Local de Joventut 2013-2016.
3. Moció d’ERC, en representació de la JERC, per desenvolupar el Projecte de la Masoveria jove a Vilassar de Dalt.
4. Resolució d’al•legacions i aprovació del Compte General de 2012.
5. Aprovació d’una pròrroga d’un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans, i de la revisió de la retribució a percebre pel concessionari. 
6. Aprovació d’una pròrroga d’un any del contracte de serveis per a la recollida i transport de determinats residus i altres serveis de transport.
7. Aprovació definitiva del conveni de col•laboració amb l’Associació Voluntariat per Vilassar per al suport a les famílies amb el proveïment d’aliments frescos.
8. Creació del grup de treball de promoció de la Vila.
9. Aprovació de les festes locals per a l'any 2014.
10. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2013.
11. Moció de CIU per a l’impuls de mesures per la transpàrència en el bon govern.
12. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2013 i de les extraordinàries i urgents de 3 i de 19 de setembre de 2013.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 898, de 9 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla Local de Joventut 2013-2016.
Es ratifica l'acord per 12 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV) i 1 abstenció (PPC).

3. Moció d’ERC, en representació de la JERC, per desenvolupar el Projecte de la Masoveria jove a Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció amb 12 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV i 1 vot en contra del PPC. 

4. Resolució d’al•legacions i aprovació del Compte General de 2012.
El Compte General s'aprova amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC i PSC), 4 abstencions (CiU i PPC) i 2 vots en contra (CEV).

5. Aprovació d’una pròrroga d’un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans, i de la revisió de la retribució a percebre pel concessionari. 
S'aprova el punt amb el fot favorable de tots els grups municipals.

6. Aprovació d’una pròrroga d’un any del contracte de serveis per a la recollida i transport de determinats residus i altres serveis de transport.
La moció s'aprova amb 11 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PPC i 2 abstencions de la CEV.

7. Aprovació definitiva del conveni de col•laboració amb l’Associació Voluntariat per Vilassar per al suport a les famílies amb el proveïment d’aliments frescos.
S'aprova el conveni per unanimitat de tots els grups.

8. Creació del grup de treball de promoció de la Vila.
El punt s'aprova per unanimitat.

9. Aprovació de les festes locals per a l'any 2014.
Es fixen els dies 29 d'abril (Sants Màrtirs) i 9 de juny (Segona Pàsqua) com a festes locals de Vilassar de Dalt per l'any 2014. S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

10. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2013.

11. Moció de CIU per a l’impuls de mesures per la transparència en el bon govern.
S'aprova la moció per unanimitat. 

Es tracta d'urgència una moció de suport a la vaga indefinida de docents de les Illes Balears.
La moció s'aprova amb els 12 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU, CEV i el vot en contra del PPC.

12. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2013 i de les extraordinàries i urgents de 3 i de 19 de setembre de 2013.


2. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 898, de 9 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla Local de Joventut 2013-2016.


3. Moció d’ERC, en representació de la JERC, per desenvolupar el Projecte de la Masoveria jove a Vilassar de Dalt.


4. Resolució d’al•legacions i aprovació del Compte General de 2012.


5. Aprovació d’una pròrroga d’un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans, i de la revisió de la retribució a percebre pel concessionari. 


6. Aprovació d’una pròrroga d’un any del contracte de serveis per a la recollida i transport de determinats residus i altres serveis de transport.


7. Aprovació definitiva del conveni de col•laboració amb l’Associació Voluntariat per Vilassar per al suport a les famílies amb el proveïment d’aliments frescos.


8. Creació del grup de treball de promoció de la Vila.


9. Aprovació de les festes locals per a l'any 2014.


10. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2013.


11. Moció de CIU per a l’impuls de mesures per la transpàrència en el bon govern.

Es tracta d'urgència una moció de suport a la vaga indefinida de docents de les Illes Balears.

 


12. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:35