Ple del mes de setembre del 2019

Caràcter: Ordinària
Data: 26 de setembre de 2019
Hora: 20.00 h
Lloc: sala de Plens

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 18 de juliol de 2019.
2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per al 2020.
3. Aprovació del Compte General 2018.
4. Aprovació de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari aflorat en la liquidació del pressupost de l´exercici 2018.
5. Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 3 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, del sector “Horts de Can Jaumetó a Vilassar de Dalt. – setembre 2019.
6. Aprovació de la ratificació inicial de la modificació dels Estatuts  del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
7. Nomenament de membres del Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
8. Nomenament de representants al Consell de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
9. Moció de suport a la 3ª. vaga pel clima del 27 de setembre, i per l'emergència climàtica.
10. Moció municipal en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.
11. Moció d'urgència oberta als grups municipals que s'hi vulguin afegir perquè l'Ajuntament de Vilassar de Dalt demani els ajuts i les subvencions del PUOSC 2020-2024  abans del 30 d'octubre i les destini a arranjaments de carrers i voreres i a inversions per implementar energies netes al municipi.
12. Moció d'urgència per iniciar la revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i del Reglament de Participació Ciutadana.
13. Donar compte dels decrets.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 18 de juliol de 2019.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per al 2020.
El regidor d'Economia, Sergi Igual, presenta la proposta de les Ordenances Fiscals que s'aplicaran el 2020.
La moció s'aprova amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC i les 6 abstencions de Junts per Vilassar i la CUP.

OOFF 2020

Fitxer: Expedient_OOFF_2020_aprovacio_inicial_V.2.0.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 336
Mida: 3,05 MB

3. Aprovació del Compte General 2018.
Amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, els 4 en contra de Junts per Vilassar i les 2 abstencions de la CUP, queda aprovat el Compte General 2018 integrat pels comptes de l'Ajuntament, de l'Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa i els comptes anuals de l'empresa pública Viserma.

4. Aprovació de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari per a l´aplicació del superàvit pressupostari aflorat en la liquidació del pressupost de l´exercici 2018.
El regidor d'Economia explica que, davant l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera actual, el govern té la possiblilitat de destinar el superàvit pressupostari a finançar inversions de millora de la via pública.
La moció s'aprova amb els 9 vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PSC, els 4 en contra de Junts per Vilassar.


5. Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 3 del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, del sector “Horts de Can Jaumetó a Vilassar de Dalt. – setembre 2019.
Aquest punt es retira de l'ordre del dia per acabar de tractar-lo a fons.

6. Aprovació de la ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
Es tracta d'una proposta de tràmit que queda aprovada per unanimitat de tots els grups.

7. Nomenament de membres del Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

Es nomenen com a vocals del Consell Rector en Xavier Vilà, l'Àngels Solà i en Joaquim Graupera.
Es nomenen com a representants dels col·laboradors en Jordi Gomis, en Marc Pons i en Xavier Soriano.
Es nomenen com a representats dels diferents grups del Museu en Gonzalo Berger (La Filferrada), l'Agàpit Borràs (Grup de Treball Guastavino) i en Llorenç Artigas (Amics dels Bolets).

8. Nomenament de representants al Consell de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
La moció s'aprova amb els 9 vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PSC i les 4 abstencions de Junts per Vilassar.

9. Moció de suport a la 3ª. vaga pel clima del 27 de setembre, i per l´emergència climática.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

10. Moció municipal en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.
La moció s'encalla amb les abstencions d'ARA Vilassar i la CUP per qüestions de redactat de la moció i els vots a favor del PSC i Junts per Vilassar.

11. Moció d'urgència oberta als grups municipals que s'hi vulguin afegir perquè l'Ajuntament de Vilassar de Dalt demani els ajuts i les subvencions del PUOSC 2020-2024  abans del 30 d'octubre i les destini a arranjaments de carrers i voreres i a inversions per implementar energies netes al municipi.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

12. Moció d'urgència per iniciar la revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i del Reglament de Participació Ciutadana.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Sobrevingut:

Moció de la CUP, a la qual s'hi suma ARA Vilassar i Junts per Vilassar, de suport a tots els detinguts i detingudes del 2019.
La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i la CUP i, els vots en contra del PSC.

Fitxers de so

 • 1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 18 de juliol de 2019.

   

  2. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per al 2020.

   


  3. Aprovació del Compte General 2018.

   


  4. Aprovació de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari per a l´aplicació del superàvit pressupostari aflorat en la liquidació del pressupost de l´exercici 2018.

   


  5. Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 3 del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, del sector “Horts de Can Jaumetó a Vilassar de Dalt. – setembre 2019.

   

  6. Aprovació de la ratificació inicial de la modificació dels Estatuts  del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

   


  7. Nomenament de membres del Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

   


  8. Nomenament de representants al Consell de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.

   


  9. Moció de suport a la 3ª. vaga pel clima del 27 de setembre, i per l´emergència climática.

   


  10. Moció municipal en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

   


  11. Moció d'urgència oberta als grups municipals que s'hi vulguin afegir perquè l'Ajuntament de Vilassar de Dalt demani els ajuts i les subvencions del PUOSC 2020-2024  abans del 30 d'octubre i les destini a arranjaments de carrers i voreres i a inversions per implementar energies netes al municipi.

   

  12. Moció d'urgència per iniciar la revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i del Reglament de Participació Ciutadana.

   

  Sobrevingut: Moció de la CUP, a la qual s'hi suma ARA Vilassar i Junts per Vilassar, de suport a tots els detinguts i detingudes del 2019.

   

  14. Precs i preguntes.

   

Vídeo acta

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:09