Ple del mes d'octubre 2008

Data del ple

30/10/2008

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de setembre de 2008.

2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per l´exercici de 2009.

3. Ratificació de la modificació de tarifes de les aules de dansa i música.

4. Iniciar un expedient per liquidar la concessió de la piscina municipal gestionada pel Sr. Felipe Joaquin Alvarez Nieto, anys 1997-2002.

5. Modificar el règim de dedicació parcial del regidor Sr. Ferran Lorca Gruart.

6. Desafectació de l´aparcament de Can Robinat.

7. Aprovació del conveni urbanístic a signar amb la titular de l´habitatge del c/. Mestra Viladrosa, núm. 24-26 i la seva representació.
 
8. Pròrroga de la concessió de la parada del Bar del Mercat del Carme.

9. Canvi en el sistema de reproducció de les actes del ple i altres òrgans col·legiats.

10. Moció de tots els grups municipals en defensa de les finances locals davant del debat dels Pressupostos Generals de l´Estat pel 2009.

11. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

12. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de setembre de 2008.
El punt va ser aprovat amb 12 vots a favor i una abstenció de la regidora Anna Marín que no va poder assistir al ple anterior.

2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per l'exercici de 2009.
Les ordenances fiscals per l'any 2009 augmentaran, en general, un 4%, excepte l'IBI que estava previst en un 5,8%, però que finalment, i per les crítiques dels grups de l'oposició, ho farà un 4,55%.
Aquest punt es va aprovar amb 12 a vots a favor del GEVD, CiU, ERC, PSC, OXV, CEV i regidor no adscrit i una abstenció del PPC.

3. Ratificació de la modificació de tarifes de les aules de dansa i música.
Es proposa modificar i regularitzar les tarifes de les aules de dansa i música municipals. Aquesta modificació comporta un únic pagament de la matrícula i una baixada del preu de l'Aula de Música (de 76,79 euros a 68,60) per aquells alumnres empadronats a Vilassar. D'altra banda, també es proposa una bonificació a l'Aula de Dansa d'un 20% sobre la tarifa total per aquells alumnjes empadronats a Vilassar i que facin més de tres hores setmanals.
El punt va ser aprovat amb 10 vots a favor del GEVD, CiU, ERC, PSC i OXV; 2 en contra de la CEV i el regidor no adscrit i una abstenció del PPC.

4. Iniciar un expedient per liquidar la concessió de la piscina municipal gestionada pel Sr. Felipe Joaquin Alvarez Nieto, anys 1997-2002.
El punt va ser aprovat amb 10 vots a favor del GEVD, CiU, ERC, PSC, PPC, CEV i regidor no adscrit i 3 abstencions d'OXV.

5. Modificar el règim de dedicació parcial del regidor Sr. Ferran Lorca Gruart.
El punt va ser aprovat amb 12 vots a favor del GEVD, CiU, ERC, PSC, OXV, PPC i un en contra de la CEV.

6. Desafectació de l'aparcament de Can Robinat on hi ha previst el nou mercat municipal i un aparcament soterrat de tres plantes.
El punt va ser aprovat amb 11 vots a favor del GEVD, CiU, ERC, PSC, OXV, PPC i 2 vots en contra de la CEV i el regidor no escrit.

7. Aprovació del conveni urbanístic a signar amb la titular de l´habitatge del c/. Mestra Viladrosa, núm. 24-26 i la seva representació.
Punt aprovat per unanimitat de tots els grups.

8. Pròrroga de la concessió de la parada del Bar del Mercat del Carme.
Punt aprovat per unanimitat de tots els grups.

9. Canvi en el sistema de reproducció de les actes del ple i altres òrgans col·legiats.
S'aprova fer la gravació del ple des de la sala de plens i sota tutela del secretari i fer-ne una còpia en format digital per a cada grup municipal.
Punt aprovat per unanimitat de tots els grups.

10. Moció de tots els grups municipals en defensa de les finances locals davant del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat pel 2009.
La moció va ser aprovada amb 10 vots a favor del GEVD, CiU, ERC, PSC, CEV, PPC i regidor no adscrit i 3 abstencions del grup OXV.

11. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

12. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne més detalls en aquest document adjunt.

Fitxer: 30_d_octubre_de_2008__ordinari_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 50
Mida: 211,86 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de setembre de 2008.

2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per l´exercici de 2009.

3. Ratificació de la modificació de tarifes de les aules de dansa i música.

4. Iniciar un expedient per liquidar la concessió de la piscina municipal gestionada pel Sr. Felipe Joaquin Alvarez Nieto, anys 1997-2002.

5. Modificar el règim de dedicació parcial del regidor Sr. Ferran Lorca Gruart.

6. Desafectació de l´aparcament de Can Robinat.

7. Aprovació del conveni urbanístic a signar amb la titular de l´habitatge del c/. Mestra Viladrosa, núm. 24-26 i la seva representació.
 
8. Pròrroga de la concessió de la parada del Bar del Mercat del Carme.

9. Canvi en el sistema de reproducció de les actes del ple i altres òrgans col·legiats.

10. Moció de tots els grups municipals en defensa de les finances locals davant del debat dels Pressupostos Generals de l´Estat pel 2009.

11. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

12. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:17