Ple del mes d'octubre de 2012

Caràcter: Ordinària.
Data: 25 d'octubre de 2012.
Hora: 20:00 h.
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de setembre de 2012.
2. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2013.
3. Aprovació de l'expedient número 10/2012 de declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris.
4. Aprovació inicial del Projecte Educatiu de Poble i del Pla d´Absentisme Escolar del Maresme.
5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei municipal del Casal de la Gent Gran de Can Rafart.
6. Ratificació del Decret número 1052, de data 3 d´octubre de 2012, d´informe sobre la sol•licitud d´increment de tarifes del servei de subministrament d´aigua potable presentades per Sorea.
7. Donar compte del Decret d´Alcaldia número 1082, de data 11 d´octubre de 2012, de modificació del cartipàs.
8. Moció a iniciativa del grup de veïns promotors, d’ERC, de la CUP, i amb el suport de GEVD, OXV, CEV i PSC en contra de la instal·lació d’una antena de telecomunicacions a Sant Mateu.
9. Designació dels membres del Grup de treball de promoció de l´espai Guastavino.
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de setembre de 2012.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2013.
Les ordenances s'aproven amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 abstencions de CiU, CEV i PP.

3. Aprovació de l'expedient número 10/2012 de declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 abstencions de CiU, CEV i PP.

4. Aprovació inicial del Projecte Educatiu de Poble i del Pla d´Absentisme Escolar del Maresme.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei municipal del Casal de la Gent Gran de Can Rafart.
El punt s'aprova per consens de tots els grups municipals.

6. Ratificació del Decret número 1052, de data 3 d´octubre de 2012, d´informe sobre la sol•licitud d´increment de tarifes del servei de subministrament d´aigua potable presentades per Sorea.
Es ratifica el decret amb els vots a favor de tots els grups.

7. Donar compte del Decret d´Alcaldia número 1082, de data 11 d´octubre de 2012, de modificació del cartipàs.
L'alcalde, Xavier Godàs, assumeix les carteres de la Policia Local i Personal mentre que Ferran Lorca assumirà les d'Urbanisme i Habitatge.

8. Moció a iniciativa del grup de veïns promotors, d’ERC, de la CUP, i amb el suport de GEVD, OXV, CEV i PSC en contra de la instal·lació d’una antena de telecomunicacions a Sant Mateu.
S'aprova la moció amb 10 vots a favor de GEVD, OXV, ERC, PSC, CEV i PP i l'abstenció de CiU.

9. Designació dels membres del Grup de treball de promoció de l´espai Guastavino.
El punt s'aprova per unanimitat.

Sobrevingut: Moció d'OXV i PSC que proposa que els càrrecs de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre es cobreixin amb aturats del poble.
S'aprova la moció amb 10 vots a favor (GEVD, OXV, ERC, PSC, CEV i Francesc Solà de CiU) i 3 abstencions (PP i Joaquim Rucabado i Lídia Martínez de CiU).

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de setembre de 2012.

2. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2013.


3. Aprovació de l'expedient número 10/2012 de declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris.

4. Aprovació inicial del Projecte Educatiu de Poble i del Pla d´Absentisme Escolar del Maresme.

5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei municipal del Casal de la Gent Gran de Can Rafart.

6. Ratificació del Decret número 1052, de data 3 d´octubre de 2012, d´informe sobre la sol•licitud d´increment de tarifes del servei de subministrament d´aigua potable presentades per Sorea.

7. Donar compte del Decret d´Alcaldia número 1082, de data 11 d´octubre de 2012, de modificació del cartipàs.

8. Moció a iniciativa del grup de veïns promotors, d´ERC, de la CUP, i amb el suport de GEVD, OXV, CEV i PSC en contra de la instal·lació d´una antena de telecomunicacions a Sant Mateu.

9. Designació dels membres del Grup de treball de promoció de l´espai Guastavino.

Sobrevingut: Moció d'OXV i PSC que proposa que els càrrecs de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre es cobreixin amb aturats del poble.

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:57