Ple del mes d'octubre de 2014

Caràcter: ORDINÀRIA.
Data: 30 d´octubre de 2014.
Hora: a les 20:00h.
Lloc: a la sala de Plens.

Ordre del dia
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de setembre de 2014.
2. Moció sobre el 9N.
3. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2015.
4. Adjudicació del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt.
5. Deixar sense efecte l´encomana de gestió del PP12 a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l´Ajuntament.
6. Aprovació inicial del conveni de cessió d´ús de l´immoble cases dels mestres a l´entitat Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de Dalt.
7. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de setembre de 2014.

2. Moció sobre el 9N.
S'aprova la moció amb 11 vots a favor i una abstenció del PSC.

3. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2015.
S'aproven provisionalment les ordenançes fiscals per al 2015 amb els 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i el regidor no adscrit, Cèsar Carmona, i els 4 en contra de CiU i de la CEV.

4. Adjudicació del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt.
S'aprova l'adjudicació del contracte de serveis de neteja viària a l'empresa Arca del Maresme, amb els 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i el regidor no adscrit, Cèsar Carmona, i els 4 en contra de CiU i de la CEV.

5. Deixar sense efecte l´encomana de gestió del PP12 a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l´Ajuntament.
S'aprova l'assumpció de la gestió del PP12 per part de l'Ajuntament amb 11 vots a favor del GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i el regidor no adscrit, Cèsar Carmona, i un vot en contra de la CEV.

6. Aprovació inicial del conveni de cessió d´ús de l´immoble cases dels mestres a l´entitat Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de Dalt.
S'aprova el conveni amb els vots a favor de tots els grups a excepció de la CEV ja que el seu portaveu ha abandonat la sala per no coincidir en debat amb el seu excompany de partit i actual regidor de Joventut, Cèsar Carmona.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de setembre de 2014.

2. Moció sobre el 9N.

3. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2015.

4. Adjudicació del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt.

5. Deixar sense efecte l´encomana de gestió del PP12 a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l´Ajuntament.

6. Aprovació inicial del conveni de cessió d´ús de l´immoble cases dels mestres a l´entitat Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de Dalt.

7. Decrets d'Alcaldia 8. Precs i Preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:03