Ple extraordinari d'abril de 2015

Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 7 d´abril de 2015.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Declaració de la urgència de la sessió.
2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la RLLT.
3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva dels Pressupostos Generals i de la plantilla per a l´exercici 2015.
4. Moció de modificació del contracte d´arrendament i del contracte de concessió demanial de Can Nolla, per l´avançament dels cànons a pagar per Superficies de Alimentación, SA i aprovació dels avançaments corresponents.

Aprovació dels punts

1. Declaració de la urgència de la sessió.
S'aprova amb 11 vots a favor. (En l'aprovació d'aquest punt justifica la seva absència el regidor de CiU, Francesc Solà.)

2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la RLLT.
Es resolen les al·legacions i s'aprova la valoració de llocs de treball amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i el regidor no adscrit, Cesar Carmona; 3 abstencions de CiU i 1 vot en contra de la CEV.

3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva dels Pressupostos Generals i de la plantilla per a l´exercici 2015.
Es resolen les al·legacions i s'aprova el Pressupost per l'exercici 2015 amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i el regidor no adscrit, Cesar Carmona i 4 vots en contra de CiU i la CEV.

4. Moció de modificació del contracte d´arrendament i del contracte de concessió demanial de Can Nolla, per l´avançament dels cànons a pagar per Superficies de Alimentación, SA i aprovació dels avançaments corresponents.
S'aprova la moció amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i el regidor no adscrit, Cesar Carmona; 3 vots en contra de CiU i l'abstenció de la CEV.

Fitxers de so

1. Declaració de la urgència de la sessió.

2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la RLLT.

3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva dels Pressupostos Generals i de la plantilla per a l´exercici 2015.4. Moció de modificació del contracte d´arrendament i del contracte de concessió demanial de Can Nolla, per l´avançament dels cànons a pagar per Superficies de Alimentación, SA i aprovació dels avançaments corresponents.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:51