Ple extraordinari del mes de maig de 2015

Dia: 14 de maig de 2015
Hora: 13.30 h
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament
Caràcter: extraordinària i urgent

Ordre del dia
1. Declaració de la urgència de la sessió.
2. Autorització de la cessió del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans de CAIFI SL a favor de ECOVILNET SLU.

Aprovació dels punts

1. Declaració de la urgència de la sessió.
S'aprova la urgència per unanimitat dels presents (7 regidors).

2. Autorització de la cessió del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans de CAIFI SL a favor de ECOVILNET SLU.
S'aprova el punt amb el vot favorable de tots els presents.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:46