Ple extraordinari del mes de març 2022

Caràcter: EXTRAORDINÀRI

Data: 17 de març de 2022 

Hora: 20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 24 de febrer de 2022.

2.- Aprovació dels documents i la forma de gestió per al servei d’abastament d’aigua al municipi de Vilassar de Dalt.

3.- Aprovació dels documents i la forma de gestió per al servei de clavegueram al municipi de Vilassar de Dalt.

4.- Nova designació dels membres del Grup de Treball sobre la gestió pública de l’aigua i del clavegueram.

5.- Modificació del pressupost vigent per a 2022, en la modalitat de transferència de crèdit entre partides, i aprovació d’una subvenció nominativa de caràcter extraordinari a favor del Consell Esportiu del Maresme.

6.- Aprovació del conveni per subvenció nominativa a favor de l'Associació Fotogràfica EspaiFoto per a la realització del festival Revela'T 2022 i pagament de bestreta

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 24 de febrer de 2022.

S’aprova l’acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació dels documents i la forma de gestió per al servei d’abastament d’aigua al municipi de Vilassar de Dalt.

Amb motiu de la finalització del contracte de concessió del servei públic d'abastament d'aigua al municipi per part de l'empresa AGBAR, el Ple municipal va considerar oportú iniciar el procediment per fer el canvi de la forma de gestió dels serveis locals essencials com l'aigua i el clavegueram.

Avui, amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció del vot en contra del regidor no adscrit, s'ha aprovat inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública empresarial local VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL-ViDA, que gestionarà el servei d’abastament d’aigua al municipi.

3.- Aprovació dels documents i la forma de gestió per al servei de clavegueram al municipi de Vilassar de Dalt.

Igual que servei públic d'abastament d'aigua, el servei de clavegueram també finalitza la concessió el desembre de 2022. És per aquest motiu que s'ha iniciat el procediment per fer el canvi de la forma de gestió juntament amb el de l'aigua. Amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció del vot en contra del regidor no adscrit, s'ha aprovat inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública empresarial local VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL-ViDA, que es gestionarà juntament amb el servei d’abastament d’aigua, i el Reglament del Servei Municipal de clavegueram de Vilassar de Dalt.

4.- Nova designació dels membres del Grup de Treball sobre la gestió pública de l’aigua i del clavegueram.

Per unanimitat de tots els grups municipals, a excepció de l'abstenció del regidor no adscrit, es nomenen com a membres del Grup de Treball per al seguiment de la gestió pública de l’aigua i del clavegueram a:

 • L’alcaldessa, Sra. Carola Llauró Sastre

Membres de la corporació:

 • Per part del grup municipal ARA Vilassar: Sergi Igual
 • Per part del grup municipal Junts per Vilassar: Xavier Garrigós
 • Per part del grup municipal CUP: Teia Álvarez
 • Per part del grup municipal PSC: Mª Àngels Bosch

Personal tècnic qualificat:

 • Lluis Sancliment Alcaraz. Llicenciat en Ciències Informàtiques.
 • Meritxell Farrés Coma. Enginyera tècnica industrial

Representants dels usuaris:

 • Joan Abril Pardo. En nom de“Vilassar Ecologista”.
 • Juan Jose Navarro Alvarez. En nom d’AAVV Barri del Pi.

5.- Modificació del pressupost vigent per a 2022, en la modalitat de transferència de crèdit entre partides, i aprovació d’una subvenció nominativa de caràcter extraordinari a favor del Consell Esportiu del Maresme.

Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones es sol·licita una modificació del pressupost per habilitar una aplicació pressupostària, amb la dotació econòmica suficient per atorgar una subvenció nominativa extraordinària a favor del Consell Esportiu del Maresme.

La modificació s'aprova amb els vots a favor d’Ara Vilassar, la CUP i el PSC i els vots en contra de Junts per Vilassar i del regidor no adscrit.

6.- Aprovació del conveni per subvenció nominativa a favor de l'Associació Fotogràfica EspaiFoto per a la realització del festival Revela'T 2022 i pagament de bestreta

Es proposa l’atorgament d’una subvenció per concessió directa mitjançant conveni a l’Associació Fotogràfica EspaiFoto per un import de 40.000€ destinada al desenvolupament del festival Revela’T 2022 que se celebrarà el mes de setembre.

El conveni queda aprovat amb els vots a favor d’Ara Vilassar i el PSC, les abstencions de la CUP i els vots en contra de Junts per Vilassar i del regidor no adscrit.

 

Resum del ple

El Ple extraordinari d'aquest mes s'ha convocat especialment per aprovar els documents i la forma de gestió per al servei d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi. Un tràmit que es va iniciar amb motiu de la finalització, el desembre del 2022, del contracte de concessió del servei públic d'abastament d'aigua i el servei de clavegueram al municipi per part de la companyia AGBAR. És per aquest motiu que el Ple va considerar oportú iniciar el procediment per fer el canvi de la forma de gestió dels serveis locals essencials. Per estudiar aquest tema es va acordar crear una comissió d’estudi per a la determinació de la forma de gestió dels serveis d’abastament d’aigua i clavegueram a Vilassar de Dalt. La conclusió de la comissió d’estudi és que de la combinació dels criteris directament econòmics i els no estrictament econòmics, la forma de gestió més adient d’aquest servei per al municipi, és la gestió directa mitjançant forma personificada a través d'una entitat pública empresarial local que s'anomenarà VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL-ViDA. Amb tot, aquest Ple ha servit per aprovar inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública empresarial local VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL-ViDA, el Reglament del Servei Municipal de clavegueram de Vilassar de Dalt i el Reglament del servei municipal d’aigua de Vilassar de Dalt.

En aquest sentit, la sessió també ha servit per designar els membres del Grup de Treball per al seguiment de la gestió pública de l’aigua i del clavegueram a:

 • L’alcaldessa, Sra. Carola Llauró Sastre

Membres de la corporació:

 • Per part del grup municipal ARA Vilassar: Sergi Igual
 • Per part del grup municipal Junts per Vilassar: Xavier Garrigós
 • Per part del grup municipal CUP: Teia Álvarez
 • Per part del grup municipal PSC: Mª Àngels Bosch

Personal tècnic qualificat:

 • Lluis Sancliment Alcaraz. Llicenciat en Ciències Informàtiques.
 • Meritxell Farrés Coma. Enginyera tècnica industrial

Representants dels usuaris:

 • Joan Abril Pardo. En nom de“Vilassar Ecologista”.
 • Juan Jose Navarro Alvarez. En nom d’AAVV Barri del Pi.

En un altre ordre de coses, el Ple també ha servit per aprovar una modificació del pressupost per habilitar una aplicació pressupostària, amb la dotació econòmica suficient per atorgar una subvenció nominativa extraordinària a favor del Consell Esportiu del Maresme i per atorgar una subvenció per concessió directa mitjançant conveni a l’Associació Fotogràfica EspaiFoto per un import de 40.000€ destinada al desenvolupament del festival Revela’T 2022 que se celebrarà el mes de setembre.

Vídeos

Ple extraordinari de 17 de març de 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-03-2022 22:20